16 декември 2012

„Дни за ХОББ“ на 8-10 март 2013 в Истанбул

baner1Уважаеми колеги,
Турското белодробно дружество ще проведе среща – „Дни за ХОББ“ на 8-10 март 2013 в Истанбул. Детайли относно събитието ще бъдат представени скоро.
За повече информаци, моля свържете се с Ердинк Тан на erdinc.tan@k2-events.com