28 октомври 2021

Eсенна научна среща на Българското дружество по белодробни болести 2021

Научната програмата програма на Eсенната среща на Българското дружество по белодробни болести, която се проведе в онлайн формат на 22 и 23 октомври 2021 г., включи симпозиуми и дискусии по актуални теми.

image description

Симпозиумът на Boehringer Ingelheim е на тема “100 години традиции и иновации в пулмологията с Бьорингер Ингелхайм” с модератор доц. Диана Петкова и научни доклади на доц. Владимир Ходжев “100 години традиции и иновации в пулмологията с Бьорингер Ингелхайм”, на д-р Григор Лалов “От клиничните проучвания към реалната клинична практика (CCQ NIS)”, на доц. Явор Иванов “Пациентът с ИБФ – уроците за лекаря” и на доц. Венцислава Пенчева “Пациентите със системна склероза и фиброза – гледната точка на пулмолога”.

Промоционният симпозиум на Astra Zeneca на тема “Антиеозинофилна терапия при ОКС-зависими пациенти с тежка астма. От резултатите към клиничната практика” включва докладите на д-р Ралица Робева “Хронична употреба на КС при астма – през погледа на ендокринолога” и на д-р Теменужка Игнатова “PONENTE – от резултатите към препоръките за клиничната практика”.

Очакваният със силен интерес Симпозиум за COVID-19 с модератор доц. Владимир Ходжев включва докладите на доц. Владимир Ходжев “Интерактивен справочник за лечение на COVID-19 – някои акценти”, на проф. Ваня Юрукова “Интерактивен справочник за лечение на COVID-19 – астма и ХОББ”, на доц. Явор Иванов “Кислородотерапия при пациенти с COVID-19 пневмония”, на доц. Диана Петкова “Медицина на съня в условията на пандемия – препоръки и реалност”, на доц. Росен Петков “Ултразвуковото изследване в помощ за оптимизиране грижите за пациенти с COVID-19”, на доц. Венцислава Пенчева “Дълъг COVID-19” и на д-р Александър Симидчиев “За COVID и въздуха”. Дискусията на този симпозиум очертава много от повдиганите от пулмологичната общност въпроси, свързани с действията на държавата в условията на пандемията и ролята на пулмолозите в нея.

В Симпозиума на Chiesi с модератор доц. Владимир Ходжев се включват гостите от чужбина. Проф. Омар Усмани изнесе доклад на тема “Updates in asthma and matching benefits to our patients”, а проф. Дейв Сингх – “Triple therapy in COPD. Clinical trials and real world evidence”.

Непромоционният симпозиум на Astra Zeneca на тема “ХОББ и нови терапевтични възможности” включва докладите на доц. Росен Петков “Заболеваемост и смъртност при ХОББ. Има ли място превантивният подход?” и на доц. Венцислава Пенчева – “Клинична ефикасност на фиксираната тройна инхалаторна терапия с budesonide/glycopyrronium/formoterol”.

Симпозиумът на Berlin-Chemie/A. Menarini с лектор доц. Милена Енчева беше на тема “Съвременен подход в лечението на бронхиална астма. Биологично лечение на тежка астма”

Симпозиумът на Pharmatrade с лектор доц. Диана Петкова е на тема “Ползи от блокадата на Н1 и PAF рецепторите – гледната точка на пулмолога”.

Симпозиумът на Teva с лектор доц. Милена Енчева е на тема “Инхалаторно лечение на астма и ХОБ – ролята на пациента в контрола на болестта”.

Симпозиумът на Valentis с лектор проф. Ваня Юрукова е на тема “NatAspin H – нови аспекти в профилактиката и лечението на тромбоемболичните инциденти”.

Форумът се организира с подкрепата на водещи фармацевтични компании. Платинени спонсори на Есенната научна среща на Българското дружество по белодробни болести бяха Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim и Chiesi, сребърен спонсор – Berlin-Chemie / Menarini, спонсор – Teva.