04 декември 2014

GLobal Initiative for MRSA Pneumonia (GLIMP)

Уважаеми колеги,

По време на конгреса на Chest в Остин дискутирахме относно рисковите фактори от MRSA при пациенти с пневмония придобита в обществото. Необходимо е да се оцени връзката между рисковите фактори и МRSA в голяма международна кохорта от хоспитализирани пациенти. За целта са необходими повече от 10 000 пациента.

Стартирахме GLobal Initiative for MRSA Pneumonia (GLIMP) с цел на 2 февруари 2015 да се проведе срезово проучване сред пациенти хоспитализирани поради пневмония. През 24 часовият период на проучването, участващите центрове ще предoставят информация за всички хоспитализирани пациенти поради пневмония – демографски данни, съпътстващи заболявания, рискови фатори за MRSA, микробиологични изследвания и използвани антибиотици. Интернет базираната форма ще съдържа описаните данни. Няма да се събира допълнителна информация от проследяване на пациентите. Това проучване ще се спонсорира от GLIMP. Надяваме се да мотивираме млади и нови изследователи, както и международни експерти да участват в проекта, като ще бъде признат авторския принос на всеки участващ. Протокола ще бъде готов, за заинтересуваните, през следващите дни.

Ако желаете да участвате в проекта, моля използвайте линка отдолу и попълнете анкетата до 5-ти декември 2014.

https://it.surveymonkey.com/s/GLIMP

Stefano Aliberti
Paola Faverio
Marcos I. Restrepo
Luis F. Reyes 
GLIMP Study Group