24 април 2020

Клинична характеристика на бременни жени с Covid-19 в Ухан, Китай

Установени са били 118 бременни жени с Covid-19 за периода 8 декември 2019 – 20 март 2020 година. От тях 84 жени (71%) са дали положителна PCR проба, докато останалите 34 (29%) са били с характерни KT изменения. Средната възраст на жените е била 31 години като при 64% от случаите инфектирането е било през третия триместър. Най-честите оплаквания са били температура (при 75% от жените) и кашлица (при 73%). Лимфопения е наблюдавана в 44% от случаите. При 79% от жените са наблюдавани двустранни инфилтрати от компютърната томография. При 92% болестта е протекла леко, а останалите 8% (9 случая) са били с тежко протичане, като при 1 пациентка се е наложило прилагането на неинвазивна механична вентилация. Тежкото притичане на болестта се е получило при 6 от 9-те случая след родоразрешаване чрез цезарово сечение. Не са наблюдавани смъртни случаи. Новородените са тествани за наличието на SARS-CoV-2 с взимане на проба от гърлен секрет. Не са наблюдавани положителни проби. От изследването на майчина кърма също не са установени позитивни за наличието на SARS-CoV-2 проби.

Проучването установява по-нисък процент на тежки протичане нa Covid-19 инфекцията сред бременни жени в сравнение с общата популация (8% спрямо 15.7%). Данните сочат, че липсва повишен риск за тежко протичане сред бременни жени за разлика от случаите с грипна инфекция. Авторите смятат, че наблюдаваното влошаване в след родилния период е свързано с патофизиологичните промени в този период.

 

Превод: Николай Кючуков

 

Източник