06 май 2020

Клинична характеристика на пациенти починали от Covid- 19 в Китай

Извършен е анализ на 168 починали пациенти с Covid- 19 инфекция. Данните са получени за периода от 21 до 30 януари 2020 г, от 21 болници в Ухан, Китай. От 168 пациенти 126 (75.0%) са били мъже. Средната възраст е била 70 години, като 161 пациента (95,8%) са били над  50 години. Повечето пациенти (125 пациенти, 74,4%) са имали  едно или повече придружаващи заболявания.  Артериалната хипертонията е най-честата коморбидност (84 пациенти, 50,0%), последвана от захарен диабет (42 пациенти, 25,0%) и исхемична болест на сърцето (31 пациенти, 18,5%).
Всички пациенти са получавали кислородна терапия по време на болничния си престой. От тях 46 (27.4%) са получили кислород само чрез назална канюла или лицева маска, 72 пациента (42,9%) са били на неинвазивна вентилация, а  34 пациента (20,2%) са били  интубирани.  Двама от пациентите (1.2%) са били включени на екстра-корпорална мембрана оксигенация (ECMO).
Превод: Габриела Илиянова

 

Източник