17 април 2013

Национална програма за борба с респираторните заболявания

Национална програма за борба с респираторните заболявания – защо изоставаме, накъде вървим?

16.4.2013, zdrave.net, Невена Попова

Според прогнози на СЗО още в съвсем недалечно бъдеще, до 2020 година, хроничните заболявания на белия дроб ще станат трета причина за смърт в света след сърдечно-съдовите и онкологичните. Още днес те са една от най-често срещаните четири групи тежко протичащи и фатално завършващи заболявания, наричани емблематично „голямата четворка” заедно с инфарктите и инсултите, рака и диабета. До 2025 г., пак според световни експерти 50% от хората на Земята ще бъдат засегнати от алергични заболявания, астмата ще става все по-разпространена. Тези тенденции със сигурност няма да отминат страната ни, категорични са специалистите. Големият въпрос обаче е: даваме ли се сметка за това, което ще ни се случи и готови ли сме да го посрещнем?

Отговор на тези и много други въпроси се опита да даде срещата между лекари алерголози и пулмолози, представители на пациентски организации и журналисти, която се проведе през уикенда в Правец под наслов „Другият поглед върху комуникацията при социално-значими заболявания с фокус върху респираторните”.

Както често се случва напоследък, и в този случай стана ясно, че  за ясна епидемиологична картина на болестите на белия дроб и дихателната система като цяло у нас не може да се говори.

Могат само да се цитират данни от наблюдения и отделни проучвания на изследователски групи, както и на информация, подавана от НЗОК. И така, според проучване на Дружеството на алерголозите от 2000 г. приблизително 9% от населението у нас страда от бронхиална астма, като този процент достига до 15% за детското население. Това означава, че 1 от всеки 10 българи е астматик, а заболяването е първата причина за отсъствия на децата от училище. Алергичният ринит засяга 18% от цялата популация у нас – факт, който го прави най-често срещаното алергично заболяване. Децата са много засегната възрастова група, но пикът на заболеваемостта е в активната, трудоспособна възраст – при хората между 20 и 40 години. (Малка подробност – медикаментите за домашно лечение на алергичен ринит у нас не са включени в реимбурсния списък на НЗОК.)

Според проучвания на Българското дружество по белодробни болести, между 10 и 15% от българското население днес страда от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), като се наблюдава ясно изразена тенденция към по-висока честота на заболяването в малките населени места, най-вероятно поради затруднен достъп до медицинска помощ. Като се има предвид факта, че България е на водещо място в Европа по брой на пушещи деца и тийнейджъри, може да се предвиди, че броят на болните от ХОББ ще нараства, тъй като е сигурно доказано, че тютюнопушенето е водеща причина за възникването на това заболяване. Изчисления на експерти сочат, че

4 от всеки 10 българи всяка година прекарват поне по едно заболяване на дихателната система.

По данни на НЗОК, всеки месец по механизмите на касата около 40 000 здравноосигурени получават лекарства за терапия на ХОББ в домашни условия. По преценка на специалистите, около 10% от тези болни са в стадий на хронична дихателна недостатъчност, което налага кислородолечение с концентратор в дома. Единици са обаче онези пациенти, които могат да си го доставят, а е доказано, че тази терапия продължава живота с 5 години. (Засега  здравноосигурителната система не поема заплащането на кислородни концентратори, което нарежда страната ни сред най-изостаналите в Европа и света). Липсват точни епидемиологични данни и за останалите заболявания на дихателната система, което прави още по-трудна задачата да бъдат направени ясни прогнози за публичните разходи, които обществото ще трябва да направи в по-близко и по-далечно бъдеще.

„Един от най-съществените проблеми пред нас като специалисти се крие в това, че хората идват много късно, когато възможностите за лечение са значително по-малки. Другата, не по-малко обезпокоителна причина за нарастването на броя болни в напреднал стадий на заболяванията им е липсата на превенция. Не на последно място пагубно се отразява и липсата на инвестиции в единна програма за борба с респираторните заболявания”. Така бившият председател на БДББ доц. Димитър Попов обобщи мнението на колегите си пулмолози и алерголози за ситуацията днес, като добави още един важен извод – ако не инвестираме средства в профилактика днес, ще ни се наложи да плащаме като общество в пъти повече, за да се грижим за инвалиди утре. Защо обаче стана така?

„Българската здравеопазна система днес е заложила на принципа на конфликта между лекар и пациент”, посочи д-р Мария Стаевска, алерголог в Клиниката по алергия и астма при УМБАЛ „Александровска” и поясни, че дължи това свое убеждение на няколко факта: „Има конфликт при получаването на талон за специалист. След това има конфликти при прегледа – определено е той да продължи 15 минути, а в него се включва и нефинансирана спирометрия, като освен това може да се включи и писането на нефинансиран протокол, което може да отнеме часове. В болниците пък конфликтът е друг – при фиксиран финансов ресурс разходите, направени за пациента, са обратно пропорционални на приходите на персонала”. Подобни нотки се съдържаха и в изнесеното от доц. Явор Иванов, председател на Българското дружество по белодробни болести. Той се спря на факторите, които пречат на нормалната работа на медиците и затрудняват болните – дефицит на направления за специалист, архаична форма на финансиране на болничната помощ по клинични пътеки, които обаче остават недофинансирани в някои случаи с 50% и повече; унизително отношение при проверките от страна на НЗОК, които имат формално-наказателен характер; постоянен стрес за лекарите и останалия медицински персонал, който работи при ниско заплащане и заплаха от всевъзможни глоби; препращане и централизиране на потока от тежко болните в малко на брой държавни болници; незаплащане от касата на важни и високоинформативни изследвания като спирометрията в доболничната помощ; липса на точни епидемиологични данни; липса на регистри; лобиране пред институциите. Доц. Иванов посочи конкретни примери, доказани с числа: Здравната каса в момента плаща 380 лв. за лечение на пациент с обострена ХОББ по пътека, като реално при минимален престой от 7 дни то струва 1300 лв. На места медицинските сестри получават заплати от 350 лв., а по-квалифицирани от тях напускат и си намират по-добре платена работа. Налага се ниска цена на сложни и трудоемки изследвания, поради субективна намеса на отделни лобита при различните специалности –  пример: заплащане от касата 200 лв. за бронхоскопия срещу 700 лв. за гастроскопия.

„Закриването на белодробните диспансери реално доведе до влошен контрол над туберкулозата”,

категоричен бе доц. Иванов. Той припомни, че срокът на действие на Глобалната програма за ХИВ, туберкулоза и малария у нас изтича през 2015 година, което означава, че диагностиката и лечението на заболяването след тази дата ще трябва да се поемат изцяло от държавата. Белодробните диспансери обаче са вече в миналото, което означава, че проследяването на тези пациенти ще пострада, контролът над заболяването ще бъде разхлабен. Допълнителен утежняващ фактор ще бъде и съкратеният им срок на лечение от 6 месеца в миналото на 2 месеца сега. „Ликвидацията на тези здравни заведения ще има негативно отражение и върху дългосрочното проследяване на пациенти с астма и ХОББ, както и върху консултирането на болните с белодробни оплаквания. В немалко случаи забавената консултация с пулмолог и ненавременното образно изследване, могат да бъдат с много лоши последици за някои пациенти, при които е възможно твърде късно да се докаже рак на белия дроб например”, сподели тревогата си доц. Иванов.

Независимо от това, че на срещата не бяха засегнати проблемите при острите респираторни заболявания, когато става дума за единна програма, би било уместно да изброим и някои от трудностите, които са налице при тях. Има случаи, в които се закъснява с диагнозата и старта на лечението дори при често срещащи се заболявания като синузит, гърлени инфекции, трахеити, бронхити, пневмонии и т.н. , отново поради липса на направления за консултация, за образно или микробиологично изследване. Неправилно провежданата или с недостатъчна продължителност антибиотична терапия нерядко има сериозни последици, а това се случва все по-често в последно време поради факта, че много социално слаби пациенти не са в състояние да си купуват предписаните им антибиотици, споделиха пулмолози. Ограничените възможности за апаратна физиотерапия и дихателна рехабилитация във възстановителния период (не говорим за курортно лечение, въпреки, че тази тенденция съществува и там) също e предпоставка за по-лоши резултати и хронифициране на болестния процес, единодушни бяха пулмолози и алерголози.

Включването единствено на ХОББ в Националната програма за превенция на хроничните незаразни заболявания 2013-2020 година говори повече за недооценяване на проблемите, свързани с болестите на дихателната система, отколкото за стремеж към цялостното им решаване, добавиха още те. „Страната ни се нуждае от единна програма и цялостен подход, от ясни финансови и ресурсни разчети още при разработването на такъв документ, от поглед поне с 20-25 години напред”, изрази мнение акад. Богдан Петрунов и подчерта, че на белодробните и алергичните болести в света се обръща все по-голямо внимание в последните години. В подкрепа на казаното той посочи две важни събития от 2011 г. – включването на хроничните неспецифични белодробни заболявания като тема за обсъждане в дневния ред на Общото събрание на ООН и включването на проблема „алергии” в декларацията на Световния форум в Давос поради неговата голяма социална значимост за обществото. „Познаваме добре световните тенденции и програми, естествено е да искаме да се доближим до най-добрите”, посочи алергологът проф. Тодор Попов. Той цитира най-известните дългосрочни глобални програми и инициативи – GAARD, GOLD, GINA и ARIA – глобалните инициативи срещу респираторните заболявания, ХОББ, астмата и алергичния ринит.

Какво следва оттук нататък?

Едва ли има някой присъствал на дискусиите – бил той лекар, пациент или журналист, който да се наеме с прогноза за това, какво ще се случи в близко и по-далечно бъдеще. Разбрахме, че проблемът е дефиниран ясно и че имаме достатъчно кадрови ресурс, на който можем да разчитаме – 110 алерголози и доста млади кандидати за специалност (в три области – Кърджали, Монтана и Ямбол няма такива специалисти, но има шанс ситуацията да се промени) и близо 500 пулмолози (с уговорката, че тази гилдия застарява, а специалността е тежка и не е особено атрактивна за младите лекари). Разбрахме, че сривът в здравеопазването, разпокъсаните взаимовръзки и закриването на действащи структури продължава да се отразява пагубно на лекари и пациенти, които търсят изход на принципа „Спасявай се сам както можеш”. Разбрахме, че в света се налага по-модерното понятие „болести на въздухоносните пътища” (united airway diseases) и се утвърждава концепцията за формирането на една по-широка професионална област – респираторната медицина (respiratory medicine), която разполага с по-богат диагностичен и терапевтичен инструментариум и много по-разширена палитра от знания в различни медицински области. Очевидно е въпрос на здрав разум да се тръгне към създаването на национална програма за борба с респираторните заболявания. Но с няколко задължителни уточнения – тя да е осигурена с ясно разписани източници на финансиране, да работи при ясни срокове във времето и  да бъде реално действаща на регионално и местно ниво. Защото болни има не само в София, Пловдив и Варна – болните са много повече извън тези градове и области. Тази програма трябва да гарантира на всички осигурени български граждани възможността да получат най-добрите и компетентни грижи в допустим разумен срок, в максимална близост до мястото, в което живеят и от квалифицирани медицински специалисти. И ако в близките месеци нито една пациентска организация или професионално лекарско сдружение не предприемат конкретни стъпки и инициативи пред институциите в тази посока, за пореден път ще си останем с глупавия възторг колко много знаем и с горчивото усещане, че всъщност не можем нищо.

Иде бум на алергии | | 16.04.2013 01:33 | България днес | стр. 8 |

Задават се тежки по ленови алергии, чийто пик ще е в края на месеца. Той ще продължи и през май и юни, когато е цъфтежът на дървета, треви, житни растения, каза д-р Силвия Новакова от университетската болница „Свети Георги“. Симптомите са течащ нос и сълзящи очи. „Проучванията показват, че учениците с алергия към полени дават пониски резултати на изпитите“, обяснява лекарката.

 

КАСАТА ОСТАВЯ 4000 болни без кислород | | 15.04.2013 01:29 | Телеграф | стр. 6 | ПОЛИ ПАНТЕВА

Националната здравноосигурителна каса остави без кислород 4000 болни.

Става въпрос за пациентите с диагноза хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), за които това лечение е животоспасяващо и може да удължи живота им с от 3 до 5 години. Апаратът, който доставя кислород на болните, струва 1200 лева и се използва по 15-16 часа дневно. Сумата за купуването му обаче не се поема от касата, а от самите пациенти, за които тя често се оказва непосилна. Това заяви доц. Явор Иванов, председател на Българското дружество по белодробни болести.

Според проучване, проведено сред 3000 пациенти, поне 15% от тях проявяват данни за ХОББ. У нас повече от 40 000 души всеки месец използват медикаменти за белодробното заболяване от здравната каса. Това е броят само на хората в напреднал стадий на болестта. Общата цифра на страдащите от ХОББ е много по-голяма. Оказва се, че в световен мащаб заболяването е на шесто място по смъртност след сърдечносъдовите проблеми и рака. В близките години обаче се очаква то да стане третата найчеста причина за фатален край. Показателен за тези прогнози е и фактът, че диагнозата скъсява нормалната продължителност на човешкия живот с до 15 години. „Не по-малко от 80% от болните от ХОББ са пушачи.

Според данните в около 90% от смъртните случаи на диагностицирани с белодробното заболяване причина е тютюнопушенето“, заяви доц. Димитър Попов, началник на клиника по пулмология и алергология към Медицинския институт на МВР.

Проблеми

Според специалистите един от основните проблеми на болните от ХОББ са рамките и изискванията, поставени от клиничните пътеки. „Става въпрос за недофинансиране с около 50%. Защото един пациент с ХОББ лежи в болница минимум 7 дни. Всеки от тях му струва по около 90 лева, като прибавим към тях процедурите и медикаментите, общата сума стъпва на 1300 лв. Здравната каса обаче заплаща 380 лв. от цялата сума“, обясни доц. Явор Иванов. По думите му не по-малко важна е и липсата на профилактика, която ще струва на държавата само по 10 лв. на човек, но може да спести хиляди, дори милиони левове.

Касата няма пари за кислород | | 15.04.2013 01:10 | Преса | стр. 7 | Жулиета НЕДЯЛКОВА

Около 20 000 тежко болни българи са оставени без кислородолечение, което удължава живота им с 5 години. За това алармира председателят на Дружеството на пулмолозите доц. Явор Иванов на семинар за хроничните респираторни заболявания в Правец. Между 1000 и 1200 лева струват апаратът и кислородът, но здравната каса не ги поема. „Тежко болните с дихателна недостатъчност, хронична обструктивна белодробна болест и астма имат нужда от лечение с такъв апарат около 16 часа в денонощието, за да живеят“, обясни доц. Иванов. Повечето от тези 20 000 души обаче не могат да си позволят закупуването му и буквално умират, добави лекарят от Университетската болница в Плевен. Той предупреди и за липса на направления при джипитата за изследване с компютърен томограф на пациентите със съмнения за рак на белия дроб.

Огромен проблем съществува и с клиничните пътеки за лечение на белодробни болести, посочи доц. Иванов. Например за 7-дневен престой в болница на пациент с ХОББ касата плаща 400 лева, а реално изразходваните средства са 1300 лева. Същото е положението с пътеките за пневмонии, бронхоскопия, астма и дихателна недостатъчност.

Дружеството на пулмолозите настоява НЗОК и МЗ да приемат национална програма за борба с хроничните респираторни заболявания и в нея задължително да бъде включено безплатно измерване на дишането поне веднъж годишно. Скоро може да останем и без специалисти по белодробни болести, предупреди още доц. Явор Иванов. V нас в момента работят около 500, но 90% от тях са над 50 години, а половината са пред пенсия.

 

Три области без алерголог | Само 110 специалисти работят в цялата страна | 15.04.2013 01:29 | Монитор | стр. 3 | ПОЛИ ПАНТЕВА

Три области в страната са без специалисти по алергология. Това съобщи вчера зам.-ректорът на Медицинския университет в столицата проф. Васил Димитров.

„В цяла България алерголозите са общо 110, а в градове, като Ямбол, Кърджали и Монтана липсват напълно. В последно време обаче се наблюдава засилен интерес към специалността. След последната изпитна сесия в академията са излезли седем кандидати за две свободни места”, уточни проф. Димитров.

Въпреки тревожната статистика алергологията не е профилът с най-малко кадри. На първо място е ревматологията, където работят едва 72-ма лекари. За сметка на това кардиолозите в страната са над 950 души. Това е една от най-предпочитаните специалности.

Според проф. Димитров много малко са желаещите за анестезиология, педиатрия и пулмология. Проблемът не е в липсата на свободни места. „Ако имаме 800 отворени позиции, за тях кандидатстват едва 500 млади лекари разкри още проф. Димитров. – Освен че изтичат в чужбина, те често са привлечени и от по-добрите условия на фармацевтичните компании. Ако при нас те получават 700 лв. заплата, там стартират с 2000-3000 лв. и служебен автомобил”, уточни той.

Напоследък много млади лекари се ориентирали и към офталмологията. В момента у нас има общо 800 такива специалисти. За сметка на това уролозите, УНГ и пулмолозите са между 300 и 350. Проблем напоследък има сред белодробните лекари. В областите Велико Търново, Шумен и Пловдив бяха закрити клиники и сега тези кадри се ориентират към работа зад граница, което няма да е добре за здравната ни система.

 

Всяко десето хлапе астматик | | 14.04.2013 02:35 | Монитор | стр. 2 | ПОЛИ ПАНТЕВА

Всяко десето хлапе у нас страда от астма. Това каза вчера акад. Богдан Петрунов. „У нас 9% от населението са диагностицирани астматици. Много от тях обаче дори не знаят за съществуването на проблема си”, обясни акад. Петрунов. Оказва се, че диагнозата е едно от най-честите хронични заболявания и е основна причина за отсъствията на децата от училище.

Според статистика на Световната здравна органзиация до 2025 г. около 400 млн. деца ще бъдат астмаци. Основни симптоми на заболяването са кашлица, хрипове, стягане и болка в гърдите, затруднено дишане.

Въпреки ужасяващите данни астмата се нарежда на второ място по сериозност и масовост сред респираторните заболявания. Водещ е алергичният ринит (възпаление на носа и носната лигавица), от който страдат трима на всеки десет души. Третото място е за хроничната обструктивна белодробна болест – ХОББ. Тя засяга 18% от населението у нас.

 

Всеки mpemu у нас страда от алергия | | 14.04.2013 02:35 | Преса | стр. 5 | Жулиета НЕДЯЛКОВА

Всеки трети българин е алергичен, а само след 10-12 години от този проблем ще страда половината от населението у нас. За това алармира акад. Богдан Петрунов на семинар за хроничните респираторни заболявания в Правец. Най-разпространена в страната ни е алергията към домашен прах, както и актуалната в момента сенна хрема. Плесените, дезинфектантите и лекарствата, както и храните при децата, също са сред основните алергени. Не много разпространена, но животозастрашаваща пък е непоносимостта към ожилване от пчела.

Родителите трябва да бъдат особено внимателни, когато дават на хлапетата фъстъци, свинско месо, колбаси, в които е пълно със соя, домати и картофи, обясни акад. Петрунов. По думите му дори е по-добре децата да не ядат фъстъци. За малчуганите са характерни и бактериалните алергии, предизвикани от чести боледувания и пневмонии.

В България има над 100 сертифицирани алерголози, които задължително имат и специалност по вътрешни или детски болести, уши-нос-гълро или дерматология. „Разполагаме и с една от най-добрите имунни терапии, за която препаратите се приготвят у нас, която не лекува симптомите, а болестта. Това е т.нар. алергична ваксинация, обясни специалистът. По думите му обаче спешно трябва да бъде изработена национална програма за борба с хроничните респиторни заболявания.

Всяко десето дете е с астма, а 1,5 млн. българи страдат от алергичен ринит, посочи проф. Васил Димитров от Александровска болница, председател на дружеството по алергология. Още при първите симптоми като кашлица, придружена със задух и свирене на гърдите, родителите трябва да заведат детето на алерголог, посъветва специалистът.

 

Лекари: Идват поленови алергии | | 15.04.2013 02:34 | Твоят ден (Пловдив, Пазарджик, Смолян) | стр. 2 |

Ученици с хрема имат по-слаби оценки, твърди д-р Силвия Новакова

Поленовите алергии вече мъчат пловдивчани, а пикът им се очаква в края на месеца и следващите май и юни. Тогава е цъфтежът на дърветата, тревите, житните растения и плевелите, поясни за „Твоят ден“ д-р Силвия Новакова от университетската болница „Св. Георги“. Симптомите се проявяват във вид на ринит и конюнктивит – течащи носове и сълзящи очи.

„Проучванията показват, че учениците с алергия към полени дават по-ниски резултати на изпитите“, обяснява лекарката.

Причината – кихането, кашлянето, зачервяването на клепачите и секретът в гърлото водят до по-сериозни проблеми. Това са усещане за постоянна умора, нарушаване на съня, намаляване на работоспособността с 10%. Затова чувствителните към миниатюрните семенца, които летят във въздуха, трябва да започнат профилактика поне един месец преди настъпване на рисковия за тях сезон.

По думите на д-р Новакова през последните Юг. във всички страни се забелязва бум на алергиите.

Според Световната здравна организация през 2025 г. половината от човечеството ще има този проблем заради замърсяване на околната среда и промяна в климата. Най-честото заболяване е алергичният ринит. От него страдат около 900 млн. души на Земята, в България са 1 млн. Данните показват, че у нас най-много са засегнатите във възрастта от 20 до 40 г.

„Алергичният ринит е изключително сериозен, защото повишава трикратно риска от белодробна астма“, казва д-р Новакова. Основните му причинители са акарите (ми-крокърлежи), домашните любимци, хлебарките и плесените.

Специалистите са единодушни, че когато прекарваме по-дълго време в затворени пространства, сме продължително изложени на алергени. 20-градусовата температура на климатиците била идеална за развитие на микрокърлежите, които са нормалните обитатели на домовете ни.

„Обикновено съвременният човек е чувствителен към няколко алергена, което означава, че цяла година ще има оплаквания“, уточнява д-р Новакова. По думите й алергията може да се докаже само за 15 минути чрез накапване на определени препарати върху кожата. 2/3 от хората с такива проблеми обаче търсят помощ едва когато симптомите станат нетърпими.

 

Лекари: Идат страшни поленови алергииwww.24chasa.bg

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1919444

15.04.2013 14:24; Анелия Перчева;

 

Особено силни алергии причиняват мъхчетата на тополите, които покриват улиците в Пловдив в началото на май.

Задават се тежки поленови алергии, чийто пик се очаква в края на месеца и следващите май и юни. Тогава е цъфтежът на дърветата, тревите, житните растения и плевелите, поясни д-р Силвия Новакова от университетската болница „Свети Георги“. Симптомите се проявяват във вид на ринит и конюнктивит – течащи носове и сълзящи очи.

„Проучванията показват, че учениците с алергия към полени дават по-ниски резултати на изпитите“, обяснява лекарката. Причината – кихането, кашлянето, зачервяването на клепачите и секретът в гърлото водят до по-сериозни проблеми. Това са усещане за постоянна умора, нарушаване на съня, намаляване на работоспособността с 10%. Затова чувствителните към миниатюрните семенца, които летят във въздуха, трябва да започнат профилактика поне един месец преди настъпване на рисковия за тях сезон.

По думите на д-р Новакова през последните 10 г. във всички страни се забелязва бум на алергиите. Според Световната здравна организация през 2025 г. половината от човечеството ще има този проблем заради замърсяването на околната среда и промяна в климата. Най-честото заболяване е алергичният ринит. От него страдат около 900 милиона души на земята, в България са 1 000 000. Данните показват, че у нас най-много са засегнатите във възрастта от 20 до 40 години.

„Алергичният ринит е изключително сериозен, защото повишава трикратно риска от белодробна астма“, казва д-р Новакова. Основните му причинители са акарите (микрокърлежи), домашните любимци, хлебарките и плесените.

Специалистите са единодушни, че когато прекарваме по-дълго време в затворени пространства, сме продължително изложени на алергени. 20-градусовата температура на климатиците била идеална за развитие на микрокърлежите, които са нормалните обитатели на домовете ни.

„Обикновено съвременният човек е чувствителен към няколко алергени, което означава, че цяла година ще има оплаквания“, уточнява д-р Новакова. По думите й алергията може да се докаже само за 15 минути чрез накапване на определени препарати върху кожата. Две трети от хората с такива здравословни проблеми обаче търсят помощ едва когато симптомите станат нетърпими.

 

Всеки четвърти у нас страда от алергия

13 април 2013 20:20 | Димитър Панев | Дарик радио

 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1070036

 

България няма разработена стратегия срещу хроничните респираторни заболявания, сред които астмата, алергичния ринит и хроничната обструктивна белодробна болест. Това обяви пред Дарик алергологът академик д-р Богдан Петрунов. Според него е необходимо въвеждането на Национална програма срещу тези заболявания. За целта обаче страната ни трябва да изследва статуса на населението си, след което да задели определен финансов ресурс. Експертите в областта са единодушни, че България е подготвена за създаването на подобна стратегия, но само на теория. В действителност липсвали, както ранна диагностика, така и профилактика. За да ги има обаче, било нужно здравните министри да не плануват политиките си само в рамките на своите мандати, а да работят и в дългосрочен план за доброто на своите пациенти след 20 години.

300 млн. души по света са болни от бронхиална астма, 400 милиона страдат от алергичен ринит, а 80 милиона са покосени от Хроничната обструктивна белодробна болест, поясняват експерти на семинар по темата за социално значимите заболявания. Обшият брой на страдащите от респираторни болести по света е 800 милиона, поясни академик Богдан Петрунов.

„Очаква се от алергичните заболявания, които днес представляват от 30 до 40 на сто от човешката популация, 2025 г. по данни на Световната здравна организация да бъдат вече 50%, т.е. всеки втори от човечеството да бъде алергичен, което е един колосален проблем. От медицинска гледна точка от известна степен той е решим – ние ще направим диагностика, ще направим лечение, но последиците – загубата на учебни дни…“, каза Петрунов.

Според експерта диагностиката и профилактиката на подобни заболявания изискват огромен финансов ресурс, но от друга страна липсата на национална програма пречи на нормалната работа на алерголозите. Създаването на такава програма обаче нямало да е задача само на Здравното министерство. „За обществото трябва да стане ясно, че алергичните заболявания не са нещо обикновено. Тук ме засърбя, получих обрив или кихнах веднъж…Това е нещо много сериозно и проблем, който води до инвалидизация на голяма част от населението“, алармира още Петрунов.

Към момента у нас всеки четвърти е покосен от проблеми, свързани с алергиите. Алерголозите в България от своя страна са 110 на брой, като в градовете Ямбол, Кърджали и Монтана такива специалисти изобщо няма.

 

Завърши Световната седмица за борба с алергиите | | 14.04.2013 17:43 | www.radiosofia.bnr.bg | Автор: Георги Нейков – Радио София

Днес завършва Световната седмица за борба с алергиите. За разлика от други години, този път в България не бяха проведени почти никакви прояви, с които страната ни да участва в дните, когато трябва да се заостри вниманието на лекари, общество и управляващи към проблемите, свързани с алергичните болести. Това съобщи пред Радио София акад. Богдан Петрунов: „Посланието е много сериозно – че алергичните заболявания представляват изключително вече сложен медицински проблем, но и изключително тежък финансов и социален проблем. И профилактиката, която е свързана с такива фактори като борбата с тютюнопушенето, намаляване въздушното замърсяване от автомобилния, от въздушния транспорт; борбата особено в детската възраст с използването на некачествени храни, на храни, съдържащи соя, на генно модифицирани храни, за които също има данни, че могат да бъдат в по-висока степен алергизиращи от другите. Т.е. на обществото да стане ясно, че алергичните заболявания не са нещо обикновено: „Тук ме засърбя или кихнах един път“, а това е много сериозен проблем, който води до инвалидизация на голяма част от населението“. Акад. Петрунов подчерта, че е необходимо да се разработи и приеме Национална програма за хроничните респираторни заболявания, която да бъде и финансово подсигурена: „Досега практиката, поне в областта на здравеопазването, е показала, че колкото национални програми е имало досега, са били успешни в този смисъл, винаги нещо се е постигало. В най-скоро време трябва да се опитаме да я лансираме, т.е. да я представим на обществото за обсъждане, да представим и на правителствените и обществени институции нейната съдба, за да стане ясно, че става дума за един изключително важен социален и медицински въпрос“.

 

Медици чакат епидемия от белодробни болести | Задух и кашлица често се подценяват | 17.04.2013 02:15 | Твоят ден (Пловдив, Пазарджик, Смолян) | стр. 3 | АНЕЛИЯ ПЕРЧЕВА

Бум на белодробни заболявания очакват медици заради увеличеното тютюнопушене сред подрастващите. Близо 15% от населението е вече с увреден бял дроб, съобщи председателят на българското дружество по белодробни болести доц. Явор Иванов. В момента около 40 хиляди души с диагноза хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) получават ежемесечно лекарства от касата. 10% от тях са с дихателна недостатъчност и живеят с кислороден апарат. Стойността му е около 1200 лв. и не се поема от НЗОК. Осигурителната ни система покрива едва 380 лева от сумата от 1300 лв., колкото струва едноседмичният престой на „хобаджия“ в болница.

„Черната статистика сочи, че 90 на сто от хората с такъв здравен проблем умират. Прогнозите са, че през 2020-а ХОББ ще бъде третата причина за смърт в света след инфаркта и рака“, посочва доц. Иванов.

Рисковите фактори са цигарите, пасивното пушене, замърсяването на околната среда, генетичната обремененост, респираторните инфекции.

Симптомите – задух, кашлица, храчки, често се подценяват от заболелите. Затова могат да минат години, докато ХОББ бъде открита. Обикновено това става в късните й стадии.

„Животът на тези пациенти се скъсява средно с 15 г. Те са и с повишен риск за сърдечно-съдови болести, остеопороза, диабет, белодробен рак“, обяснява доц. Иванов.

Вече няколко месеца Нина се бори да събере пари за лечението на съпруга си. Той е с диагноза левкемия ,освен това има и хепапит В. Заради усложненото си състоянието, докторите му препоръчали трансплантация на стволови клетки в чужбина. Здравното министерство отказало да финансира лечение в чужбина. Затова семейството събира парите само. „За съжаление болестта е много коварна и трябва да се реагира бързо. Затова призовавам всеки човек, стигат 200 000 души по едно левче, по един смс да изпратят и сумата ще е събрана”, призовава съпругата. Иван вече има намерен донор, трябват му 128 000 евро за трансплантацията. До този момент семейството е събрало около 40 000 евро. Майката на Иван, която в момента се грижи за дъщеря му, плаче, защото не може да помогне на сина си. В каузата за набиране на средства се включва и семейството на болната от левкемия Ани, която обратно на Иван – вече има средствата, но все още чака донор. Двете семейства стават близки покрай общата си болка. „При Иван нещата се влошават и проблемът е само от липсата на средства и това е нещото, което силно ме разстрои. Надявам се да има съчувствие и към Иван, да можем да помогнем и на него”, казва Мирослав Паунчев, съпруг на Ани. Нина е категорична, че ще се бори докрай, за да не остане малката и дъщеря Мирослава без баща.

 

Внимание: иде бум от белодробни болести | | 17.04.2013 08:30 | www.frognews.bg |

Близо 15% от населението е вече с увреден бял дроб; ХОББ става третата причина за смърт в света след инфаркта и рака. Бум на белодробни заболявания очакват медици заради увеличеното тютюнопушене сред подрастващите. Близо 15% от населението е вече с увреден бял дроб, съобщава за „24 часа“ председателят на българското дружество по белодробни болести доц. Явор Иванов.   В момента около 40 хиляди души с диагноза Хронична обструктитивна белодробна болест /ХОББ/ получават ежемесечно лекарства от касата. 10% от тях са с дихателна недостатъчност и живеят с кислороден апарат. Стойността му е около 1200 лв. и не се поема от НЗОК. Осигурителната ни система покрива едва 380 лева от сумата от 1300 лв., колкото струва едноседмичният престой на „хобаджия“ в болница.   „Черната статистика сочи, че 90 на сто от хората с такъв здравен проблем умират. Прогнозите са, че през 2020-а ХОББ ще бъде третата причина за смърт в света след инфаркта и рака“, посочва доц. Иванов. Рисковите фактори за хроничната обструктивна белодробна болест са цигарите, пасивното пушене, замърсяването на околната среда, генетичната обремененост, респираторните инфекции. Симптомите – задух, кашлица, храчки, често се подценяват от заболелите. Затова могат да минат години, докато ХОББ бъде открита. Обикновено това става в късните й стадии.

 

Медици: Задава се епидемия от белодробни болести | | 17.04.2013 08:18 | www.mirogled.com |

Бум на белодробни заболявания очакват медици заради увеличеното тютюнопушене сред подрастващите.

Доц. Явор Иванов предупреждава за епидемия от белодробни заболявания. Сн.Архив

Близо 15% от населението е вече с увреден бял дроб, съобщи пред “24 часа” председателят на българското дружество по белодробни болести доц. Явор Иванов.

В момента около 40 хиляди души с диагноза Хронична обструктитивна белодробна болест /ХОББ/ получават ежемесечно лекарства от касата.

10% от тях са с дихателна недостатъчност и живеят с кислороден апарат. Стойността му е около 1200 лв. и не се поема от НЗОК. Осигурителната ни система покрива едва 380 лева от сумата от 1300 лв., колкото струва едноседмичният престой на “хобаджия” в болница.

“Черната статистика сочи, че 90 на сто от хората с такъв здравен проблем умират. Прогнозите са, че през 2020-а ХОББ ще бъде третата причина за смърт в света след инфаркта и рака”, посочва доц. Иванов.

Рисковите фактори за хроничната обструктивна белодробна болест са цигарите, пасивното пушене, замърсяването на околната среда, генетичната обремененост, респираторните инфекции.

Симптомите – задух, кашлица, храчки, често се подценяват от заболелите. Затова могат да минат години, докато ХОББ бъде открита.

Обикновено това става в късните й стадии.

“Животът на тези пациенти се скъсява средно с 15 г. Те са и с повишен риск за сърдечно-съдови болести, остеопороза, диабет, белодробен рак”, обяснява доц. Иванов. По-висока е честота на заболяването в малките селища заради ограничения достъп на жителите им до специалист./24 часа

 

Алерголозите в България са 110, в Ямбол, Кърджали и Монтана такива специалисти няма | | 15.04.2013 15:33 | framar.bg |

Държавата няма изработена стратегия срещу хроничните респираторни заболявания като астма, алергичен ринит и хронична обструктивна белодробна болест, заяви алергологът д-р Богдан Петрунов. По думите му е необходимо въвеждане на Национална програма срещу тези заболявания.

„Страната ни е готова за създаването на такава стратегия само на теория. В действителност липсват ранна диагностика и профилактика. Но за да ги има, здравните министри трябва да плануват политиката си в дългосрочен план, а не само в рамките на мандатите си“, допълни експертът.

Към момента в България всеки четвърти е страда от проблеми, свързани с алергиите. Алерголозите в България от своя страна са 110 на брой, като в градовете Ямбол, Кърджали и Монтана такива специалисти изобщо няма.

 

Tри области в страната са без специалисти по алергология | | 14.04.2013 18:08 | www.hospital.bg |

Три области в страната са без специалисти по алергология. Това съобщи вчера зам.-ректорът на Медицинския университет в столицата проф. Васил Димитров. „В цяла България алерголозите са общо 110, а в градове, като Ямбол, Кърджали и Монтана липсват напълно. В последно време обаче се наблюдава засилен интерес към специалността. След последната изпитна сесия в академията са излезли седем кандидати за две свободни места”, уточни проф. Димитров. Въпреки тревожната статистика алергологията не е профилът с най-малко кадри. На първо място е ревматологията, където работят едва 72-ма лекари. За сметка на това кардиолозите в страната са над 950 души. Това е една от най-предпочитаните специалности. Според проф. Димитров много малко са желаещите за анестезиология, педиатрия и пулмология. Проблемът не е в липсата на свободни места. „Ако имаме 800 отворени позиции, за тях кандидатстват едва 500 млади лекари разкри още проф. Димитров. – Освен че изтичат в чужбина, те често са привлечени и от по-добрите условия на фармацевтичните компании. Ако при нас те получават 700 лв. заплата, там стартират с 2000-3000 лв. и служебен автомобил”, уточни той. Напоследък много млади лекари се ориентирали и към офталмологията. В момента у нас има общо 800 такива специалисти. За сметка на това уролозите, УНГ и пулмолозите са между 300 и 350. Проблем напоследък има сред белодробните лекари. В областите Велико Търново, Шумен и Пловдив бяха закрити клиники и сега тези кадри се ориентират към работа зад граница, което няма да е добре за здравната ни система.

 

НЗОК остави без кислород 4 000 болни от ХОББ | | 14.04.2013 18:48 | www.hospital.bg |

Националната здравноосигурителна каса остави без кислород 4 000 болни. Става въпрос за пациентите с диагноза хронична обструктивна белодробна болест – ХОББ, за които това лечение е животоспасяващо и може да удължи живота им с от 3 до 5 години. „Апаратът, който доставя кислород на болните струва 1200 лв. и се използва по 15-16 часа дневно. Сумата за закупуването му обаче не се поема от касата, а от самите пациенти, за които тя често се оказва непосилна“, заяви доц. Явор Иванов, председател на Българското дружество по белодробни болести. Според проучване, проведено сред 3000 пациента, поне 15% от тях проявяват симптоми за ХОББ. У нас повече от 40 000 пациенти всеки месец използват медикаменти за белодробното заболяване от НЗОК. Това е броят само на хората в напреднал стадии на болестта. Общата цифра на страдащите от ХОББ е много по-голяма. Оказва се, че в световен мащаб заболяването е на шесто място по смъртност след сърдечносъдовите проблеми и рак. В близките години обаче се очаква то да стане третата най-честа причина за фатален край. Показателен за тези прогнози е и фактът, че диагнозата скъсява нормалната продължителност на човешкия живот с до 15 години. „Не по-малко от 80% от болните от ХОББ са пушачи. Според данните в около 90% от смъртните случаи на диагностицирани с белодробното заболяване причина е тютюнопушенето”, заяви доц. Димитър Попов, началник на клиника по пулмология и алергология към Медицинския институт на МВР. Според специалистите един от основните проблеми на болните от ХОББ са рамките и изискванията поставени от клиничните пътеки. „Става въпрос за недофинансиране с около 50%. Защото един пациент с ХОББ лежи в болница минимум 7 дни. Все от тях му струва по около 90 лв., като прибавим към тях процедурите и медикаментите общата сума стъпва на 1300 лв. НЗОК обаче заплаща 380 лв. от цялата сума”, обясни доц. Явор Иванов. По думите му не по-малко важна е и липсата на профилактика, която ще струва на държавата само по 10 лв. на човек, но може да спести хиляди, дори милиони левове. „Липсват ни точни епидемиологични данни, липсва официална статистика на болните, на нуждаещите се от кислородо-лечение, има много неща, които трябва да се направят”, категоричен е доц. Иванов. В момента Българското дружество по белодробни болести се е заело с изготвянето на регистър – карта, която ще показва по градове къде – колко пулмолози има.

 

Държавата обрича пациенти с дихателна недостатъчност, алармират специалисти | | 14.04.2013 17:51 | www.dariknews.bg |

Около 4000 души с хронична дихателна недостатъчност у нас се нуждаят от кислородолечение, за да живеят, съобщават от Българското дружество по белодробни болести. Страданието на тези пациенти в домашни условия било огромно и можело да бъде облекчено с кислороден концентратор. Цената на един такъв уред обаче се равнявала на непосилните 1200 лева, а Здравната каса от години отказвала да покрие закупуването на подобни концентратори. От дружеството посочват, че нуждаещите се са пациенти, страдащи предимно от астма и от хронична обструктивна белодробна болест. Липсата на кислородни концентратори не е единственият проблем, пред който са изправени пациентите с белодробни заболявания, както и лекуващите ги, пояснява доц. Явор Иванов от дружеството. Недофинансирането в сектора и недостига на направления допълнително утежняват лечебния процес. Едно от нещата, които според експерта трябва да бъдат променени, е достъпът до специалист, който зависи от решението на личния лекар. Едно такова решение обаче може да попречи на ранното диагностициране на тежко белодробно заболяване. „Знаете, че в определени периоди има дефицит на направления, което кара хората да търсят какви ли не други пътища, включително и да вадят пари от джоба си, за да платят нещо, за което си внасят осигуровки“, поясни Иванов и допълни, че ако едноседмичното лечение на пациент, диагностициран с болестта на пушача, струва около 1300 лв., то касата заплащала 380. „Сами разбирате, че никоя самостоятелна белодробна структура не би могла да оцелее при тези условия. Това е и заплахата за специализираните белодробни болници, които оказват квалифицирана помощ в областните градове. Тези болници ще започнат да фалират една по една, защото не могат да се издържат. Говорих с един колега в една такава болница и той ми каза, че парите при тях в момента стигат само за заплати,“ каза още Иванов. Финансирането на този тип медицинска помощ бе определено от експертите като архаично. Унизително отношение от страна на касата при извършване на проверки и заплащане на 350 лева месечно на медицинските сестри били още два от факторите, мотивирали думите на Иванов. „Парите не следват пациента. Който ви казва, че това е така, знайте, че не е така“, заключи Иванов.

 

Държавата обрича пациенти с дихателна недостатъчност, алармират специалисти | | 14.04.2013 17:51 | dir.bg | DarikNews

Около 4000 души с хронична дихателна недостатъчност у нас се нуждаят от кислородолечение, за да живеят, съобщават от Българското дружество по белодробни болести. Страданието на тези пациенти в домашни условия било огромно и можело да бъде облекчено с кислороден концентратор. Цената на един такъв уред обаче се равнявала на непосилните 1200 лева, а Здравната каса от години отказвала да покрие закупуването на подобни концентратори. От дружеството посочват, че нуждаещите се са пациенти, страдащи предимно от астма и от хронична обструктивна белодробна болест.

Липсата на кислородни концентратори не е единственият проблем, пред който са изправени пациентите с белодробни заболявания, както и лекуващите ги, пояснява доц. Явор Иванов от дружеството. Недофинансирането в сектора и недостига на направления допълнително утежняват лечебния процес. Едно от нещата, които според експерта трябва да бъдат променени, е достъпът до специалист, който зависи от решението на личния лекар. Едно такова решение обаче може да попречи на ранното диагностициране на тежко белодробно заболяване.

„Знаете, че в определени периоди има дефицит на направления, което кара хората да търсят какви ли не други пътища, включително и да вадят пари от джоба си, за да платят нещо, за което си внасят осигуровки“, поясни Иванов и допълни, че ако едноседмичното лечение на пациент, диагностициран с болестта на пушача, струва около 1300 лв., то касата заплащала 380.

„Сами разбирате, че никоя самостоятелна белодробна структура не би могла да оцелее при тези условия. Това е и заплахата за специализираните белодробни болници, които оказват квалифицирана помощ в областните градове. Тези болници ще започнат да фалират една по една, защото не могат да се издържат. Говорих с един колега в една такава болница и той ми каза, че парите при тях в момента стигат само за заплати,“ каза още Иванов.

Финансирането на този тип медицинска помощ бе определено от експертите като архаично. Унизително отношение от страна на касата при извършване на проверки и заплащане на 350 лева месечно на медицинските сестри били още два от факторите, мотивирали думите на Иванов.

„Парите не следват пациента. Който ви казва, че това е така, знайте, че не е така“, заключи Иванов.

 

Всеки четвърти у нас страда от алергия | 13.04.2013 20:20 | dir.bg | Новини

България няма разработена стратегия срещу хроничните респираторни заболявания, сред които астмата, алергичния ринит и хроничната обструктивна белодробна болест. Това обяви пред Дарик алергологът академик д-р Богдан Петрунов. Според него е необходимо въвеждането на Национална програма срещу тези заболявания. За целта обаче страната ни трябва да изследва статуса на населението си, след което да задели определен финансов ресурс. Експертите в областта са единодушни, че България е подготвена за създаването на подобна стратегия, но само на теория. В действителност липсвали, както ранна диагностика, така и профилактика. За да ги има обаче, било нужно здравните министри да не плануват политиките си само в рамките на своите мандати, а да работят и в дългосрочен план за доброто на своите пациенти след 20 години.

300 млн. души по света са болни от бронхиална астма, 400 милиона страдат от алергичен ринит, а 80 милиона са покосени от Хроничната обструктивна белодробна болест, поясняват експерти на семинар по темата за социално значимите заболявания. Обшият брой на страдащите от респираторни болести по света е 800 милиона, поясни академик Богдан Петрунов.

„Очаква се от алергичните заболявания, които днес представляват от 30 до 40 на сто от човешката популация, 2025 г. по данни на Световната здравна организация да бъдат вече 50%, т.е. всеки втори от човечеството да бъде алергичен, което е един колосален проблем. От медицинска гледна точка от известна степен той е решим – ние ще направим диагностика, ще направим лечение, но последиците – загубата на учебни дни…“, каза Петрунов.

Според експерта диагностиката и профилактиката на подобни заболявания изискват огромен финансов ресурс, но от друга страна липсата на национална програма пречи на нормалната работа на алерголозите. Създаването на такава програма обаче нямало да е задача само на Здравното министерство. „За обществото трябва да стане ясно, че алергичните заболявания не са нещо обикновено. Тук ме засърбя, получих обрив или кихнах веднъж…Това е нещо много сериозно и проблем, който води до инвалидизация на голяма част от населението“, алармира още Петрунов.

Към момента у нас всеки четвърти е покосен от проблеми, свързани с алергиите. Алерголозите в България от своя страна са 110 на брой, като в градовете Ямбол, Кърджали и Монтана такива специалисти изобщо няма.

 

Д-р Мария Стаевска: палеодиета при болни от астма – http://www.zdravnitza.com

Палеодиета при астма , която включва хапване на бавноразградими въглехидрати, омега-3 мастни киселини, храни с фибри и нискокалорични продукти на трапезата ни са само един от съветите, които препоръчват медиците.

 

Астмата е най-честото хронично заболяване при децата. Почти всяко 6-7-о дете се оплаква от пристъпи на кашлица, стягане в гърдите, хрипове и недостиг на въздух. Най-много са болните във Великобритания -10-13 на сто, а най-малко в Грузия- под 1% ( 0.28 %  )

У нас от болестта  страдат около 5-10  на сто от възрастните и между 10-15 на сто от децата. Средната цифра за България е около 9 на сто, обяснява д-р Мария Стаевска, алерголог в Александровска болница. Най-висока смъртност от заболяването поддържат страни като  Русия, Китай и Мексико.  В цял свят има тенденция за увеличаване на хроничните и автоимунните болести.

Забраната на пушенето на обществени места в редица европейски страни е довела до рязко намаляване на случаите на деца, болни от астма, подчерта още д-р Стаевска.

 

У нас може да минат и 12 месеца докато се постави окончателна диагноза на болестта.

С  напрегнатото си ежедневние престанахме да излизаме на открито, сред природата, да се разхождаме под слънчевите лъчи. Липсата на естествено слънце и светлина не може да се компенсира с допълнителен прием на витамин Д,  смята още алерголожката.

 

Съветите на д-р Стаевска:

1. Здравословно хранене (палеодиета)

2. Набавяне на естествен витамин Д от слънцето

3. Физическа активност

4. Дишане на по-чист въздух

 

 

Алерголозите ни не искат да ходят в Европа, остават в България! – http://www.zdravnitza.com

Българските алерголози предпочитат да останат в България  и да лекуват тук пациентите си.  Броят им в цялата страна е около 110 лекари-специалисти,  12  млади лекари  са подали документи за специализация, съобщи проф. Васил Димитров, председател на Българското дружество по алергология и шеф на Клиниката по алергология в „Александровска” .  Все пак недостиг  от тези специалисти се усеща в областите Ямбол, Кърджали и Монтана.

 

Все по-често хроничните респираторни заболявания трябва да се лекуват не само от алерголози , но  и от пулмолози, подчертаха   медиците.  Клиничните пътеки в пулмологията  са недофинансирани наполовина, личните лекари не разполагат с достатъчно направления да изпращат пациентите на пулмолог,  постави отново проблема  доц. Явор Иванов, председател на Българското дружество по белодробни болести.  Лечението на  болен с ХОББ – хронично обструктивна белодробна болест струва по 90 лв на ден, или близо 1300 лв. за 7- дневен  оздравителен курс. Здравната каса обаче плаща едва по 380 лв. за един болен. Има и големи разлики и при  изследванията.

Една бронхоскопия се заплаща по 200 лв от Здравната каса, а една гастроскопия -700 лв. Подобни несъответствия за  труда на лекарите ги демотивират, страдат  диагностиката и лечението на пациентите, заяви още доц.  Явор Иванов.

Здравната каса не поема и заплащането на кислородни апарати на болните с ХОББ. Поне 4 хил. болни имат нужда от него. Апаратът струва около 1300 лв , но често сумата е непосилна за пациента.  Устройството  се включва в електрическата мрежа, откъдето филтрира животоспасяващия кислород за пациента по 15-16 часа дневно.

У нас повече от 40 000 пациенти всеки месец използват медикаменти за белодробното заболяване от Здравната каса .

Според проф. Иванов липсва  профилактика на болестта ХОББ, която ще струва на държавата само по 10 лв. на човек, а спести стотици хиляди левове на бюджета.

ХОББ е животозастрашаващо белодробно заболяване, което възпрепятства нормалното дишане  това е повече от „пушаческа кашлица”. Главен виновник за появата на болестта е пушенето.

Оказва се, че в световен мащаб заболяването е на 6-о място по смъртност след сърдечно-съдовите болести  и рак. До 2020  г.  се очаква то да стане 3-о най-често заболяване от което се умира.

Автор: Светлана ЖЕЛЕВА

 

10 истини за кашлицата и задуха, които трябва да знаем – http://www.zdravnitza.com

Диагноза кашлица няма да намерите. Тя не е заболяване, а симптом , обикновено на заболяване на дихателните пътища, но с нея се манифестират и някои инфекциозни заболявания или общо неразположение на организма.

 

Нека разгледаме някои факти свързани с кашлицата, на които трябва да обърнем внимание.

 

Истина №1

Кашлицата издава някаква инфекция или заболяване. Някои хора погрешно смятат,  че кашлицата е самата болест, обясни д-р Александър Симидчиев от „Глаксо Смит Клайн”.

 

Истина №2

Разсъждение от рода ” Кашлям всяка сутрин, след събуждане, защото съм пушач” може да ви изиграе лоша шега, защото подобно успокоение не е здравословно. Кашлянето обикновено е опит на тялото да изхвърли натрупаната слуз в гърлото.

 

Истина №3

Цигарите увреждат необратимо белите дробове.  Белите дробове на пушачите остарява три  пъти по-бързо от тези на непушачите.

 

Истина №4

Ако започнеш да пушиш като тийнейджър, спираш  развитието на белия си дроб, което продължава до навършване на 25 г.

 

Истина №5

Задухът може да бъде признак не само на белодробно възпаление, но и на сърдечно-съдов, неврологичен и дори бъбречен проблем.

 

Истина №6

Всеки човек трябва да си направи профилактично измерване на обема на белия дроб, което се нарича ФЕО-1 ( форсиран експираторен обем ) и дава важна информация на пулмолога.

 

Истина №7

Хората не знаят, че дихателните пътища са дълги цели 2400 км, колкото е разстоянието от София до Дъблин напр.  600 млн. са алвеолите, които участват в процеса на дишане.

 

Истина №8

Астмата е най-честата причина децата да отсъстват от училище.

 

Истина №9

По Черноморието, особено по Южното се наблюдава тенденцията децата да боледуват  по-често от астма, отколкото връстниците им в други региони. Лекарите предполагат , че това се дължи на презастрояването и други фактори на замърсяване на околната среда.

 

Истина №10

Родителите и близките на децата с астма очакват, че с настъпването на пубертета болестта ще се тушира и ще изчезне. За съжаление, това  е по-скоро изключение, отколкото правило.

 

Запушеният нос проваля матурата – http://www.zdravnitza.com

Младите хора с  поленова алергия изкарват по-ниски оценки на матури, кандидатстудентски изпити, както и на летните изпитни сесии. За това предупреди д-р Силвия Новакова, алерголог в университетската болница „Св. Георги” –Пловдив. Хората със запушен нос трудно заспиват, хъркат, събуждат се често нощем и затова се оплакват от намалена работоспособност през деня.

Лекарите казват още, че 80 на сто от пациентите с астма имат алергичен ринит. 10 на сто от тях никога не са ходили на лекар. А днес алергията , да се докаже от специалист  са необходими само  15 минути от специалист, уточни още тя.

18 на сто от хората страдат от алергичен ринит. 15 на сто от малгуганите до 7 години имат тези оплаквания. Тревожното е , че в пубертета дела на  тийнеджърите с алергичен ринит нараства на 40 на сто, посочи още д-р Новакова. Това, което провокира болестта са различни алергени – микрокърлежи ( акари ), хлебарки, плесени, полени .  Защото модерният човек 90 на сто от времето прекарва в затворени помещения.

Ако не се лекува алергичният ринит, той ще се превърне в астма, а след години пациентът ще страда от загуба на белодробна функция и ще има ХОББ- хронична обструктивна белодробна болест.

У нас е необходима Национална програма за хроничните респираторни заболявания, смятат още специалистите.

Автор: Светлана ЖЕЛЕВА

 

Има необходимост от Национална програма за хроничните респираторни заболяванияwww.zdravennavigator.bg http://www.zdravennavigator.bg/article/neobhodimost-natzionalna-programa/16774
15.04.2013 / 15:09
Пулмолози, алерголози, имунолози, пациентски организации и медии обединяват усилия да лобират в тази насока. Специалистите отчетоха, че в близките години се очаква драстичен ръст на болните.„На този етап не са правени предварителни разчети какви биха били преките финансови ползи от въвеждането и налагането на Национална програма за хроничните респираторни заболявания. Със сигурност обаче ще има и косвени икономически ползи, тъй като хора в работоспособна възраст няма да се хоспитализират, да отсъстват от работа и ще могат да бъдат ефективни за обществото, респективно за икономиката на страната”. Така академик Богдан Петрунов, дмн, (Национален център по заразни и паразитни болести), отговори на въпрос на Zdravennavennavigator в рамките на провелия се през уикенда семинар между лекари, специалисти в областта на алергологията, имунологията и пулмологията. По думите му, първите стъпки предвиждат да се направят прецизно епидемиологично проучване, съответните анализи и след това вече да се излезе с конкретни предложения, мерки и скринингова програма.

„За жалост непреките разходи у нас често не се вземат предвид. Изчисляват се по-скоро преките разходи – за медицински персонал, за диагностика, за лечение, за цената на медикаментите. А действително би следвало да се включат и загубите, които обществото понася от това, че болният стои вкъщи, не работи, не допринася за икономиката. Това също трябва да бъде калкулирано, за да се види какви ще са ползите за обществото като цяло”, отбеляза от своя страна пред Zdravennavennavigator доц. д-р Явор Иванов, председател на Българско Дружество по Белодробни Болести.

Форумът, който премина под наслов „Другият поглед върху комуникацията на социално-значимите заболявания с фокус върху хроничните респираторни болести”, събра на едно място лекари, представителите на пациентски организации и на медиите.

В рамките на семинара се дискутираха теми като „Хронични респираторни заболявания и значението им за обществото. Необходимост от Национална програма за хроничните респираторни заболявания” – академик Богдан Петрунов; „Подобряване условията за постигане на профилактика, ранна диагностика и лечение на астмата” – д-р Мария Стаевска; „Алергичен ринит” – д-р Силвия Новакова; „Заболяването ХОББ” – доц. Димитър Попов; „Проблеми и решения в областта на пулмологията” – доц. Явор Иванов.

През следващите няколко дни ще имате възможност да прочетете в Zdravennavigator интервюто на доц. д-р Явор Иванов. Пред нас той коментира защо ръководеното от него Дружество започна съвместна информационна кампания с Националната пациентска организация и Столична община, посветена на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). Има ли смисъл от скринингова програма; колко би струвала тя; ще бъде ли икономически ефективна и защо. А също – дали се задълбочават проблемите с хроничните респираторни заболявания в България и има ли необходимост от Национална програма за тях, както и кои са сериозните проблеми, с които се налага да се справят пулмолозите в ежедневната си практика.

Ще ви представим по-подробно и два проблема, които се задълбочават през последните години – „Подобряване условията за постигане на профилактика, ранна диагностика и лечение на астмата”, доклад, който изнесе д-р Мария Стаевска от УМБАЛ „Александровска”; „Алергичен ринит” – лекция на д-р Силвия Новакова от УМБАЛ „Св. Георги”. Специалистите бяха така любезни да предоставят презентациите, които представиха пред аудиторията на Zdravennavigator. Те ще бъдат публикувани при нас, като се надяваме по този начин да бъдем от полза както на общопрактикуващи лекари, специалисти, така и на пациентите.

Мария Радмилова

 

В сезона на алергиите три области останаха без лекари специалисти  – www.blitz.bg

Няма мераклии за ревматолози, най-много напират за кардиолози

Публикувано: 15 апр. 2013, 07:50 | Обновено: 15 апр. 2013, 07:50

 

Три области в страната са без специалисти по алергология. Това съобщи заместник-ректорът на Медицинския университет в столицата проф. Васил Димитров. “В цяла България алерголозите са общо 110, а в градове, като Ямбол, Кърджали и Монтана липсват напълно. В последно време обаче се наблюдава засилен интерес към специалността. След последната изпитна сесия в академията са излезли 7 кандидати за 2 свободни места”, уточни проф. Димитров.Въпреки тревожната статистика, алергологията не е профилът с най-малко кадри. На първо място е ревматологията, където работят едва 72 лекари. За сметка на това кардиолозите в страната са над 950 души. Това е една от най-предпочитаните специалности.

 

Според проф. Димитров много малко са желаещите за анестезиология, педиатрия и пулмология. Проблемът не е в липсата на свободни места. “Ако имаме 800 отворени позиции, за тях кандидатстват едва 500 млади лекари разкри още проф. Димитров. “Освен че изтичат в чужбина, те често са привлечени и от по-добрите условия на фармацевтичните компании. Ако при нас те получават 700 лв. заплата, там стартират с 2000-3000 лв. и служебен автомобил”, уточни той.

 

Напоследък много млади лекари се ориентирали и към офталмологията. В момента у нас има общо 800 такива специалисти. За сметка на това уролозите, УНГ и пулмолозите са между 300 и 350. Проблем напоследък има сред белодробните лекари. В областите Велико Търново, Шумен и Пловдив бяха закрити клиники и сега тези кадри се ориентират към работа зад граница, което няма да е добре за здравната ни система.

 

Първият випуск от дипломирани парамедици пък не може да работи по специалността си въпреки големия недостиг на кадри в спешната ни помощ. Причината е, че няма разкрити щатни бройки за тази длъжност, обясняват от Министерството на здравеопазването.

 

Оказва се, че за разлика от всички останали специалисти, чиито задължения и отговорности са подробно разписани, все още няма ясни критерии за това какво ще работят парамедиците. Засега държавата се отказва от първоначалната си идея те да заместват фелдшерите в определени случаи.

 

Новата професия беше включена в списъка на професиите в България през януари 2012 г. Парамедиците трябваше да работят в спешните отделения на лечебните заведения и в центровете за спешна помощ, съобщава “Монитор”.

 

Специалността вече се преподава в колежите, а самите парамедици са разделени в три категории. Най-ниската включва транспорт на пострадали и болни хора с оказване на първа помощ. Следващата е свързана с транспортирането на пациента и оказването на първа помощ в спешните отделения към лечебните заведения. А третата включва транспорт и асистиране на лекаря от Спешна помощ. Последната степен е с най-висока квалификация и обучението продължава 2 г.