18 ноември 2014

Международен ден на ХОББ

WCDLogo2014Уважаеми колеги,

На 19.11.2014 световната респираторната общност ще отбележи международния ден на ХОББ-заболяване с нарастваща социално-икономическа значимост. Отбелязването на този ден трябва отново да напомни не само на пулмолозите, но и на всички лекари за „тихия убиец”, който покосява над 3 милиона души годишно.  Данните сочат, че повечето пациенти започват лечение в много късен етап на болестта, когато повечето от насъпилите усложнения са необратими. Ето защо ранното откриване на болестта е от голямо значение за предотвратяване ранната смърт и инвалидизиране на тези пациенти.

Призоваваме лекарите от Българската пулмологична общност, както и гражданското общество за повишено внимание към настъпващата „епидемия” от ХОББ, тясно свързана с тютюнопушенето и замърсяването в големите градове, показател по който България е на едно от първите места в Европа в поредната негативна класация.

Първите резултатите, получени от кампанията  на ERS и БДББ Ден на спирометрията, проведен в България на 23.10.2014 г, показват че над 13% от скринираните имат отклонения във функционалните вентилаторни показатели. Ето защо спирометричния  скрининг е от изключително значение за превенцията и ранното откриване на заболяването.