17 юни 2013

Обучителен курс за лекари за подпомагане на пациенти за отказването от тютюнопушене

Уважаеми Колеги,

На 5-7 юли в град Трявна хотел Сезони ще се проведе курса за обучение на лекари за подпомагане на пациентите за отказване от тютюнопушене. Курсът се организира от Българското дружество по белодробни болести с подкрепата на Софарма.

Разходите, свързани със срещата – участие, нощувки и храна, се поемат за всички регистрирани участници, при условие че са заплатили членския си внос към БДББ за 2013 г. Пътните разходи до мястото на провеждане се поемат от всеки участник.

Участници в курса – 40 лекари пулмолози.

Моля желаещите да вземат участие да попълнят регистрационната форма и да я изпратят на адрес brsnet@hotmail.com.

Програмата включва следните теми:

  • Разпространение на тютюнопушенето
  • Забраната за тютюнопушене на публични места
  • Болести свързани с тютюнопушене
  • Зависимост от тютюнопушене  – психологически аспект
  • Лечение на никотинизъм
  • Икономически и социални последици
  • Практическо обучение за подпомагане на пациенти, желаещи да спрат тютюнопушенето

Окончателната програма с лекторите ще бъде публикувана на сайта на БДББ до 20 юни 2012 г.

 

Доц.Явор Иванов,

Председател, УС на БДББ