08 януари 2020

Развитие на диабет тип 2 при обструктивна сънна апнея и ефект от лечението с CPAPРетроспективно клинично проучване

Връзката между обструктивна сънна апнея (OСA) и метаболизма на глюкозата остава спорна. Това ретроспективно проучване изследва връзката между OСA и възникване на диабет тип 2 (ДТ2) в клинична група от възрастни китайци в Хонконг, както и ефекта от дългосрочното лечение с CPAP. От 1 206 лица с данни ОСА през 2006 г. до 2013 г, 152 са развили диабет. Пациенти с нелекувана умерена или тежка OСA са имали по-висок риск от развитие на диабет, коефициенти на опасност съответно 2.01 и 2.62. Редовната употреба на CPAP при около една трета от пациентите с умерено тежка OSA, е свързана с намаляване на заболеваемостта от диабет от 3,41 до 1,61 на 100 човеко-години . Тежестта на OСA независимо прогнозира развитие на диабет. Редовната и продължителна употреба на CPAP е свързана с намален риск от възикване на ДТ2, след коригиране на различни рискови фактори и последваща промяна на телесното тегло.

 

Превод: Габриела Илиянова

 

Източник