07 януари 2020

Резюме за клинициста: Практическо ръководство за диагностика и лечение на придобита в обществото пневмония.

Настоящото резюме е предназначено да предостави на практикуващия клиницист ключови точки за извеждане. Тези насоки се фокусират върху управлението на ППО след поставянето на диагнозата, а не върху първоначалните диагностични критерии или превенция.

• Не се препоръчва изследване на храчка по Грам или културелно изследване рутинно при възрастни с ППО в амбулаторни условия (категорична препоръка, много ниско ниво на доказателственост).

• Препоръчва се предварително оцветяване по Грам или културелно изследване на секрети при възрастни с ППО в болнични условия, които:

1. се класифицират като такива с тежка ППО, особено ако са интубирани (категорична препоръка, много ниско ниво на доказателственост); или

2. а) са били лекувани емпирично за MRSA или P. Aeruginosa (категорична препоръка, много ниско ниво на доказателственост); или

b) преди това са били заразени с MRSA или P. Aeruginosa, особено такива с предшестваща респираторна инфекция (условна препоръка, много ниско ниво на доказателственост); или

c) са били хоспитализирани и са получили парентерални антибиотици през последните 90 дни (условна препоръка, много ниско ниво на доказателственост).

• Не се препоръчва изследване на кръвни култури при възрастни с ППО в амбулаторни условия (категорична препоръка, много ниско ниво на доказателственост).

• Не се препоръчва рутинно изследване на кръвни култури при възрастни с ППО в болнични условия (условна препоръка, много ниско ниво на доказателственост).

Панелът отбелязва необходимостта от нови диагностични тестове, за да се подобри идентифицирането на причинителите и да се направи разлика между инфекция и колонизация.

• Не се препоръчва рутинно изследване на урина за пневмококов антиген или Legionella антиген при възрастни с ППО (условни препоръки, ниско ниво на доказателственост).

• Когато грипните вируси циркулират в общността, се препоръчва изследване за influenza вирус чрез бърз молекулярен анализ, което се предпочита пред бърз диагностичен тест за грип (категорична препоръка, средно ниво на доказателственост).

• Препоръчва се започване на емпирична антибиотична терапия при възрастни с клинично суспектна и рентгенологично потвърдена ППО, независимо от началното ниво на серумния прокалцитонин (категорична препоръка, средно ниво на доказателственост).

• Препоръчва се директен прием в интензивно отделение на пациенти с хипотония, изискваща вазопресори или дихателна недостатъчност, изискваща механична вентилация (категорична препоръка, ниско ниво на доказателственост).

• Не се препоръчва рутинно използване на кортикостероиди при възрастни с нетежка ППО (категорична препоръка, високо ниво на доказателственост).

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник