25 януари 2023

Становища на Експертния борд по Белодробни болести във връзка с финансирането на домашното кислородолечение

Уважаеми колеги,

През ноември миналата година с две поредни писма управителят на Националната здравноосигурителна каса, тогава проф. д-р Петър Салчев, се обърна към Експертния борд по Белодробни болести за изготвяне на медицински критерии и определяне на видовете заболявания за провеждане на кислородотерапия.

Писмо от НЗОК до Експертния борд от 22-11-2022 Писмо от НЗОК до Експертния борд от 28-11-2022

Писмо от НЗОК до Експертния борд от 28-11-2022

Публикуваме тези писма заедно с два документа, които изразяват становището на Експертния борд по Белодробни болести във връзка с финансирането на домашното кислородолечение.

Първият е от 11 декември 2022 г. и е изпратен от Експертния борд до управителя на Националната здравноосигурителна каса, тогава проф. д-р Петър Салчев.

11-12-2022 БДББ MZ NZOK O2 Therapy

Вторият е от 24 януари 2023 г. и е по повод на публикации в общественото пространство във връзка с финансирането на домашното кислородолечение.

24-01-2023 Становище на Експертния борд по Белодробни болести по повод публикации в общественото пространство във връзка с финансирането