04 юли 2016

Становище на УС на БДББ

Уважаеми Колеги,
Във връзка с отворено писмо на проф. К.Костов, публикувано в сайта на InSpiro, социалните мрежи и някои електронни медии, предлагамe на Вашето внимание становище на УС на БДББ.
Седем  от  членовете  на   новоизбрания УС на БДББ подкрепят становището, двама се въздържат, а един е против.
Становището на УС на БДББ можете да прочетете тук.