24 март 2014

Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март 2014

С 15 % са намалели болните от туберкулоза у нас през 2013 година в сравнение с 2012 г. Това сочат предварителните данни на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България” на МЗ. По повод  на Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март в 29 лечебни заведения по туберкулоза ще се проведат Дни на „Отворени врати”. През тази година денят се провежда под мотото: „ОТКРИЙ, ЛЕКУВАЙ, ИЗЛЕКУВАЙ”.

У нас за пета поредна година се постига тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза – от 40 на 100 000 население през 2005 г. до  23,4 на 100 000 души през 2013 г. по предварителни данни. Общият брой на болните с туберкулоза през 2013 г. в страната е 1 938 души спрямо 2 280 пациенти за 2012 г. Намаляването на разпространението на заболяването е резултат от активната дейност на Министерство на здравеопазването в изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България”, а така също и на Програмите, които се финансират от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. В дейностите по тези програми активно участват специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи.

С успешен изход от лечението са 86% от новите пациенти с белодробна туберкулоза с бацилоотделяне от 2012 г. Диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата у нас са безплатни за всички независимо от техния здравноосигурителен статус.

Основните дейности за диагностика, лечение и профилактика на туберкулозата у нас се подпомагат и от двете Програми, финансирани от Глобалния фонд.

Важна роля в предоставянето на специфични услуги и постигането на ключови резултати имат и неправителствените организации.  През 2013 г. над 29 000 лица от уязвимите групи са преминали скрининг за риска от туберкулоза. Сред тях са лишени от свобода, лица, употребяващи наркотици, бежанци, мигранти, деца на улицата, младежи в риск и представители на ромска общност.

По Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” през изминалата 2013 година са изразходвани общо 1 339 489 евро, предоставени от Глобалния фонд. От тях 687 226 евро за медицински изделия и консумативи за микробиологичните лаборатории, за лекарства за лечение на мултирезистентна туберкулоза, за обезпечаване на прякото наблюдение и проследяване в продължителната фаза на лечение, издирване на контактните и своевременно насочване за диагностика на съмнителните за туберкулоза лица. Разпределението на усвоените средствата от безвъзмездната помощ, предоставена от ГФ по основни направления е както следва: 51 % за подобряване на диагностиката и лечението на туберкулоза, 13% за откриване на туберкулоза в ромска общност, 18% за национално и регионално управление, изграждане и поддържане на информационна система за туберкулоза, 10% за превантивни дейности за намаляване на туберкулозата сред интравенозно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост, деца на улицата, бежанци и търсещи убежище и 8% за превантивни дейности за намаляване на разпространението на туберкулоза в затворите.

През 2013 г. отчетените разходи от подполучателите по програмата на Глобалния фонд са в размер на 453 245 евро. Средствата се усвоени за изпълнение на дейности по 57 сключени договора, в това число 29 договора с лечебни заведения за туберкулоза и 28 с неправителствени организации, реализиращи дейности сред уязвимите групи и техни представители на територията на цялата страна.

Със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария през 2012 година бяха извършени ремонти, а през 2013 г. въведени в експлоатация Сектора за Палиативни грижи и Сектора за лечение на болни с мултирезистентна туберкулоза към „СБАЛББ – Габрово” ЕООД. През 2013 г. бяха ремонтирани Фтизиатричното отделение към “СБАЛПФЗ – София област” и болничните стаи с прилежащите им помещения на два етажа от „СБАЛЛС – гр. София”.

В края на 2013 г. завършиха строително-монтажните дейности на Национална референтна лаборатория (НРЛ) по туберкулоза”, гр. София и предстои въвеждане на обекта в експлоатация в началото на 2014 г. Предстои и текущ ремонт на 3-ти етаж на фтизиатричното отделение към „СБАЛПФЗ – Бургас” ЕООД, който ще започне в началото на месец май т.г.

Общата сума на приключилите ремонти за 2013 г. по Програмите, финасирани от Глобалния фонд, е на стойност  1 506 555 лева (без ДДС).

Благодарение на финансовата подкрепа на Глобалния фонд и Световната здравна организация беше осигурено лечението на 165 пациенти с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) в специализираната болница в Габрово, където бе изграден специално оборудван сектор за тях, съобразен изцяло с мерките за контрол на инфекцията.

През 2013 г. със средства от Глобалния фонд на стойност 51 163 евро са закупени и раздадени ваучери за храна на пациенти с MDR-TB през целия период на лечение, както и на пациенти с туберкулоза в продължителна фаза от рисковите групи и на пациенти с латентна туберкулозна инфекция от рисковите групи.

Програма „Укрепване на Националната програма в България”  надминава очакванията и заложените целеви стойности по 5 от 11 ключови индикатора (>100%), а един постигна в рамките на 100%. Пет индикатора са изпълнени на повече от 75% . Средното изпълнение на топ 10 индикатори е 98%. Средното изпълнение на всички индикатори е 98%, което показва силното представяне на програмата и потенциал за въздействие върху заболяването.

По повод на Световния ден за борба с туберкулозата 24 март 2014 г. в редица лечебни заведения в страната стартираха проявите „Дните на Отворени врати” под надслов „Открий, лекувай, излекувай” (виж списъка). През този период се извършват безплатни прегледи за туберкулоза на всички желаещи. Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за безплатен достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословният начин на живот.

Данните показват, че по време на проведените през 2013 г. „Дни на Отворени врати” броят на анкетираните за туберкулоза лица е 5 197, като 62 лица бяха насочени към лечение, а 267 души бяха открити с латентна туберкулозна инфекция и са обхванати с химиопрофилактика.

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус. Заболяването  е лечимо стига да бъде открито навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти

Списък на болниците по области, в които ще се провеждат безплатните медицински прегледи за туберкулоза:

 

За област Благоевград –СБАЛПФЗ-Благоевград ЕООД 24-28.03.2014 г.
За област Бургас –СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД 24-28.03.2014 г.
За област Варна – СБАЛПФЗ-Варна ЕООД 24, 26 и 28.03.2014 г.
За област Велико Търново – СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД 24-28.03.2014 г.
За област Видин – МБАЛ „Св. Петка” АД 24-28.03.2014 г.
За област Враца – СБАЛПФЗ-Враца ЕООД 24-28.03.2014 г.
За област Габрово – СБАЛББ-Габрово ЕООД 24-28.03.2014 г.
За област Добрич – „МБАЛ-Добрич“ АД гр. Добрич 24-28.03.2014 г.
За област Кърджали – МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД 24-28.03.2014 г.
За област Кюстендил – МБАЛ „Д-р Никола Василев” АД 24-28.03.2014 г.
За област Ловеч – СБАЛББ-ТРОЯН ЕООД 13-26.03.2014 г.
За област Монтана –МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 24-28.03.2014 г.
За област Пазарджик – СБАЛПФЗ-ПАЗАРДЖИК ЕООД 24-28.03.2014 г.
За област Перник – СБАЛББ-Перник ЕООД 24-28.03.2014 г.
За област Плевен –УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД 31.03.- 04.04.2014 г.
За област Пловдив – СБПФЗАЛ „Димитър Петров Кудоглу” ЕООД 17-21.03.2014 г.
За област Разград – МБАЛ „СВ. Ив. Рилски” АД 24-28.03.2014 г.
За област Русе – СБАЛПФЗ Д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД 17-21.03.2014 г.
За област Силистра – МБАЛ-Силистра АД 17-24.03.2014 г.
За област Сливен – МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД 17-21.03.2014 г.
За област Смолян – МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД 24-28.03.2014 г.
За София-град – СБАЛББ „Св. София” 24-28.03.2014 г.
За област София-град – МЦПФЗ-София град ЕООД 24-28.03.2014 г.
За София област – СБАЛПФЗ-София област ЕООД 24-28.03.2014 г.
За област Стара Загора – СБАЛПФЗ-Стара Загора ЕООД 24-28.03.2014 г.
За област Търговище – МБАЛ-Търговище АД 24-28.03.2014 г.
За област Хасково – СБАЛПФЗ-Хасково ЕООД 24-28.03.2014 г.
За област Шумен – МБАЛ Шумен ООД 24-28.03.2014 г.
За област Ямбол – МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД 24-28.03.2014 г.