24 октомври 2020

Таргетирано повторно лечение на пациенти с ненапълно възстановяване от екзацербация на ХОББ с Ципрофлоксацин

Екзацербациите при ХОББ са склонни към недоизлекуване, но няма събрани данни за ефективността на повторно лечение при тези продължителни събития. В статията е описано проучване, имащо за цел да оцени ползите от лечение с Ципрофлоксацин при ненапълно преодоляни екзацербации на ХОББ, с клинична картина или CRP над 8 мг/мл на 14я ден от началота на екзацербацията. 144 пациенти са били разделени в две групи, като едната група е третирана  7 дни с 500 мг Ципрофлоксацин/дневно,  а другата е получила плацебо. В рамките на 90 дни, 57% от пациентите третирани с Ципрофлоксацин са имали една или повече екзацербации, след средно 34 дни, спрямо 53% от пациентите на плацебо, след средно 32.5 дни. Няма значителна разлика в белодробната функция и качеството на живота при двете групи.  В заключение, прилагането на Ципрофлоксацин не удължава времето до следваща екзацербация, което предполага, че неизлекуването на екзацербациите при ХОББ не се дължи на бактериална инфекция и може да се третира с противовъзпалителни средства.

 

Превод: Георги Атанасов

 

Източник