14 май 2020

Тежка респираторна инфекция на SARS-CoV2: Има ли значение АСЕ2 рецепторът?

SARS-CoV-2 е нов вирус от семейство Coronaviridiae, който представлява основен глобален здравен проблем. Механизми свързани с взаимодействието на вируси / клетки-гостоприемници са основни за клетъчната инфекция и репликацията, което от своя страна води до настъпване на заболяване

и локални увреди. За да влезе в епитела на дихателните пътища и белите дробове, SARS-CoV-2 се свързва към ACE2 рецептори чрез S гликопротеини. Описани са молекулярни механизми, които насърчават взаимодействието между вируса на SARS-CoV-2 и гостоприемника, със специален акцент върху рецептора ACE2. По-нататък изследваме въздействието на основните медицински състояния и терапии, включително инхибитори на ренин-ангиотензин за модулиране на АСЕ 2, който е основен SARS-CoV-2 рецептор за влизане в клетката.

 

Превод: Иван Тихомиров

 

Източник