20 ноември 2012

Торакална медицина – Том IV 2012 брой 4

TORM_TOMIV_BR4„Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е значимо заболяване, засягащо 5–10% от населението на Северна Америка и Европа (7, 9, 11). ХОББ е една от водещите причини за заболеваемост и смъртност сред възрастното население в световен мащаб (6, 8, 10, 12). През последните две години смъртността и инвалидизацията от това заболяване продължават да нарастват, като се счита, че през 2020 година ХОББ ще бъде една от трите водещи причини за смърт (6, 10). Цигареният дим е най-важния рисков фактор за развитие на ХОББ.“

Съдържание

СКРИНИНГ НА РАКА НА БЕЛИЯ ДРОБ С НИСКОДОЗОВА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ – КАКВО НИ НАУЧИХА ПОСЛЕДНИТЕ РАНДОМИЗИРАНИ ПРОУЧВАНИЯ?

Г. Кирова, Б. Пенев, Ц. Минчев

Цитиране като:

Кирова Г, Пенев Б, Минчев Ц. Скрининг на рака на белия дроб с нискодозова компютърна томография – какво ни научиха последните рандомизирани проучвания. Торакална медицина 2012;4(4):9-21.

Сваляне на статията: TM2012;4-4_9-21

БЕЛОДРОБНИ ПРОМЕНИ ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ. ХОББ И ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
П. Титоренков

Цитиране като:

Титоренков П. Белодробни промени при захарен диабет. ХОББ и захарен диабет. Торакална медицина 2012;4(4):22-36.

Сваляне на статията: TM2012;4-4_22-36

ЦИРКАДЕН РИТЪМ И ШИЗОФРЕНИЯ 

Р.Шишков, Д.Петкова, Й.Красналиев

Цитиране като:

Шишков Р, Петрова Д, Красналиев Й. Циркаден ритъм и шизофрения. Торакална медицина 2012;4(4):37-42.

Сваляне на статията: TM2012;4-4_37-42

ИДИОПАТИЧНА ПУЛМОНАЛНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ: ДИАГНОЗА, КЛИНИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТАРГЕТНОТО ЛЕЧЕНИЕ, ПРОБЛЕМИ
Д. Петкова, Й. Йотов, Бр. Каназирев, В. Димитрова, Св. Георгиев

Цитиране като

Петкова Д, Йотов Й, Каназирев Бр, Димитрова В, Георгиев Св. Идиопатична пулмонална артериална хипертония: диагноза, клинична ефективност на таргетното лечение, проблеми. Торакална медицина 2012;4(4):43-48.

Сваляне на статията: TM2012;4-4_43-48

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА САРКОИДОЗА – ТРУДНОСТИТЕ В ЕЖЕДНЕВНАТА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
В. Костадинова, Й. Радков, М. Пенева

Цитиране като:

Костадинова В, Радков Й, Пенева М. Диагностика, лечение и проследяване на саркоидоза – трудностите в ежедневната клинична практика. Торакална медицина 2012;4(4):49-55.

Сваляне на статията: TM2012;4-4_49-55

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ПРИ УЧЕНИЦИ НА ВЪЗРАСТ 18 ГОДИНИ ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Г. Пракова, Я. Желязкова, В. Илиева, Д. Димов, А. Койчев, П. Гидикова

Цитиране като:

Пракова Г, Желязкова Я, Илиева В, Димов Д, Койчев А, Гидикова П. Разпространение на тютюнопушенето при ученици на възраст 18 години от област Стара Загора. Торакална медицина 2012;4(4):56-63.

Сваляне на статията: TM2012;4-4_56-63

ЕТИОЛОГИЯ НА ВЪЗЛЕСТАТА ЕРИТЕМА
Д-ръ Тр. Съртмаджиев