06 май 2020

Влиянието на ХОББ и тютюнопушенето върху тежестта на Covid-19 инфекцията: системен обзор и мета-анализ

Съпътстващите заболявания са свързани с тежестта на протичане на Covid-19 инфекцията. Проведения систематичен анализ проучва значението на ХОББ и тютюнопушенето като се установява че повишен риск за тежко протичане изразено чрез Odds ratio е 4.38 пъти по-висок при наличие на ХОББ и 1.98 – при пушачи. Статистическите методи за замъгляващи фактори свързани с публикуването на данни не са показали наличието на фактори оказващи влияние на получените резултати. В заключение авторите смятат, че наличието ХОББ и тютюнопушенето допринасят за тежестта и изхода при Covid-19 инфекция.

 

Превод: Николай Кючуков

 

Източник