14 декември 2019

Връзка на терапията с тестостерон и риск от венозен тромбоемболизъм при мъже със и без хипогонадизъм.

Тестостероновата терапия все по-често се предписва при пациенти без диагноза хипогонадизъм. Тази терапия може да бъде свързана с повишен риск от венозна тромбоемболия чрез няколко механизма, включително повишени нива на хематокрит, които увеличават вискозитета на кръвта.

Целта на проучването е да оцени дали краткосрочната тестостеронова терапия е свързана с повишен краткосрочен риск от ВТЕ при мъже с и без доказателства за хипогонадизъм.

Проучването анализира данни за 39 622 мъже, от които 3110 (7.8%) диагностицирани с хипогонадизъм и 29 182 мъже (73,7%) на възраст под 65 години. Сред 36 512 мъже без хипогонадизъм, на 374 е бил предписан тестостерон в годината преди инцидента на ВТЕ. Сред 3110 мъже с хипогонадизъм, на 1330 (42,8%) е бил предписан тестостерон през 12-те месеца преди ВТЕ.

В заключение тестостероновата терапия се свързва с повишен краткосрочен риск от ВТЕ при мъже с и без хипогонадизъм, с някои доказателства, че асоциацията е по-изразена сред по-млади мъже. Тези данни показват, че терапия с тестостерон трябва да се предписва с повишено внимание.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник