09 август 2017

„Спирометрия модул VII: дифузионен капацитет на белия дроб – изследване и интерпретация“

Уважаеми колеги,

На 22-24 септември в гр. Пловдив ще се проведе курсът „Спирометрия модул VII: дифузионен капацитет на белия дроб – изследване и интерпретация“. Курсът е безплатен за всички редовни членове на БДББ. Моля, изпращайте регистрационни карти на brsnet@hotmail.com до 04 септември 2017 г.

Регистрационна форма