04 януари 2014

Втори курс за обучение на медицински сестри за работа с пациенти с ХОББ

На 14-15 март 2014 ще се проведе „Втори курс за обучение на медицински сестри за работа с пациенти с ХОББ“ във Велико Търново.

Условията за участие и регистрация може да намерите оттук.