Югозападен клон

Доц. AleksyushaadobeDA, kbleyzadobeDA

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: МБАЛ- Айтос
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Доц. AlfonsoBrivaNU, AlfonsoBrivaNU

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: ''МБАЛ- САМОКОВ''ЕООД
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Д-р AlinaBELIboomOI, AlinaBELIboomOI

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: МУ-Пловдив, Катедра Патофизиология
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Проф. AlsathisCapadobeXK, genousCapadobeXK

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: УМБАЛ"Св.Георги"ЕАД-Пловдив, Клиника по пулмология
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Проф. and7kur7lorKF, and7kur7lorKF

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: СБАЛББ ЕОД Перник
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Доц. AndrolhalaOptitteXB, cyzOptitteXB

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: ET.Д-р Ваня Кръчнева
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Д-р AndronradFR, andronkaFR

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: МУ-Пловдив, Катедра Патофизиология
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Проф. andyaCapadobeXK, DoraCapadobeXK

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: ДКЦ-Поликлиника гр.Казанлък
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Доц. AnnetteFR, anneliFR

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: ДКЦ VІІ Пловдив
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Д-р AnthonyGawHO, AnthonyGawHO

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: МБАЛ-АД Ст. Загора
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›