Югозападен клон

Цанкова, Цветослава

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: СБАЛББ "Св.София" II база
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Д-р Червениванова, Александра

 • Специалности: специализант
 • Лечебно заведение: ВМА - Клиника Пневмология и Фтизиатрия
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Д-р Чунева, Лиляна

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: СБАЛББ "Св.София"
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Д-р Шиклова, Дарина

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: 1 ОДПФЗС - София
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Д-р Шишков, Васил

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: ВМА - Клиника Пневмология и Фтизиатрия
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Д-р Шошкова, Стефания

Доц. Юрукова, Ваня

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести, обществено здраве
 • Лечебно заведение: СБАЛББ "Св.София"
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Д-р Яков, Олег

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: СИМП
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Д-р Янев, Атанас

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: ВМА - Клиника Пневмология и Фтизиатрия
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Д-р Янев, Николай

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: СБАЛББ "Св.София"
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›