25 юни 2014

Здрави бели дробове за живот: фестивал на белодробното здраве във връзка с Ежегодния Международен Конгрес на Европейското респираторно дружество

Европейското респираторно дружество (ERS) ще проведе своя ежегоден международен конгрес през 2014 година в Мюнхен, Германия. Конгресът се е превърнал в събитие посещавано от около 20 000 души. В него взимат участие утвърдени специалисти в респираторната медицина включително изследователи, клиницисти, специалисти от други сфери имащи отношение към белодробната медицина и представители от фармацевтичната индустрия.  Наскоро голям принос към конгреса има пациентската организация – Европейската белодробна фондация (ELF). Tака пациенти и лица от обществеността имат възможност да учавстват активно в събитието. Всяка година става все по-разнообразен и значим. Остава обаче ограничението, че за да вземе участие всеки желаещ трябва да пропътува голямо разстояние, което не винаги е възможно. По тази причина амбициозен проект има за цел да включи в събитието не само присъстващите на него, но и публика от цялото земно кълбо.

Идеята е да се даде широка гласност като се използва голямо събитие като европейския конгрес, за да се насочи вниманието към обучението и информирането на обществеността и фокусирането върху хората с риск за развитие на белодробни заболявания в бъдеще.

Чрез инициативата „Здрави бели дробове за живот“ всяка година ще бъдат анонсирани различни послания с цел насочване на вниманието към превенцията на белодробните заболявания и информирането на обществеността за тях. Посланието за 2014 ще бъде „Чист въздух“ и как въздуха, който дишаме се отразява върху белите ни дробове и здравето. Дефиницията за чист въздух е въздух свободен от твърди частици, патогени, дим и вредни газове.

Инициативата ще включва клипове в медиите, постери и билбордове из целия град.

За повече информация посетете: http://www.europeanlung.org/en/projects-and-research/projects/healthy-lungs-for-life/coming-soon