24 март 2013

Kурс за обучение на медицински сестри за работа с пациенти с ХОББ

pravetz

На  22 -24 март 2013г в Хотел Риу Правец се проведе курс за обучение на медицински сестри. Участие взеха 40 медицински сестри от университетските болници и от специализираните белодробни болници в България.

Цели на курса:

 • Да бъде предоставена информация на медицинските сестри за съвременното разбиране за ХОББ – етиология и епидемиология, патогенеза, патологоанатомия, екзацербации, лечение.
 • Да бъдат обучени медицинските сестри на подход и поведение с пациента с ХОББ.
 • Да познават усложненията на ХОББ.
 • Да разпознават започващите екзацербации и поведението за овладяването им.
 • Да познават профилактичните мерки при пациентите с ХОББ.
 • Да имат базисни познания за спирометрия, въпросниците mMRC и CATest, пулсова оксиметрия.
 • Да овладеят методите за обучение на болния с ХОББ: инхалаторна техника, кислородотерапия,обучение на болния за самоконтрол.

Основни теми по време на курса:

 • Епидемиология, етиология и патогенеза на ХОББ.
 • Диагностични методи при ХОББ. Симптоми и оценка (CATest и mMRC скала).
 • Диагностични методи при ХОББ. Рентгенови и функционални. Спирометрия и групиране по GOLD.
 • Групи медикаменти за лечение. Лечение според групирането по GOLD 2011.
 • Немедикаментозно лечение и профилактика. Отказване от тютюнопушене.
 • Екзацербации, оценка на риска
 • Лечение на екзацербация. Кислородолечение.
 • ХОББ и съпътстващи болести. Усложения.
 • Диспансерно наблюдение. Хранене

Практически занимания:

 • Спирометрия.
 • Инхалаторна техника.
 • Пулсова оксиметрия.
 • CATest и mMRC скала.
 • Личен лечебен план, обучение за самоконтрол, мотивиране за спиране на тютюнопушенето.

Разгледай снимки от събитието оттук.

Изтеглете презентациите от курса оттук.

Допълнителна информация за събитието: