01 август 2018

Конгрес 2018

Седми конгрес на Българското дружество по белодробни болести

18-21.10.2018

Варна

Конгрес 2018 – регистрация