Източен клон

Доц. vbkbfyrfincandetaGT, himincandetaGT

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: УМБАЛ"Св.Георги"ЕАД-Пловдив, Клиника по пулмология
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. vbkzincandetaGT, ValeryasaincandetaGT

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: ДКЦ 1, Кърджали
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р VeniaFR, venfFR

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: СБДПЛРПФЗ''СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА''ЕООД ВЕЛИНГРАД
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. vfhbvmzyrfCapadobeXK, hbvvfCapadobeXK

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: МУ-Пловдив, Катедра Патофизиология
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. vfhzOptitteJU, utvekzOptitteJU

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: МУ-Пловдив, Катедра Патофизиология
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. vfifhfOptitteJU, AnnaOptitteJU

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: УМБАЛ "Св. Анна"
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. vfkfymzCapadobeXK, cnfybckfdCapadobeXK

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: MBAL Karlovo
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. vfnfFR, vfndtqrfFR

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: ОДПФЗС - Русе - ЕООД
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. vfrcbvfCapadobeLR, bhfblfCapadobeLR

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: СБАЛББ "Св.София", Клиника по туберкулоза
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. vfyhfFR, vfyfFR

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: MБАЛ"СВ. Пантелеймон" АД– Ямбол
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›