Членове

Доц. AleksyushaadobeDA, kbleyzadobeDA

  • Специалности: Вътрешни болести
  • Лечебно заведение: МБАЛ- Айтос
  • Клон: Югозападен
  • Град:  Монтана
  • Адрес: Тази информация е достъпна само за членове!
  • Телефонен номер: Тази информация е достъпна само за членове!
  • Email: Тази информация е достъпна само за членове!
  • Биографична информация: