Северозападен клон

Д-р agrippinaFR, agrippichnaFR

  • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
  • Лечебно заведение: СБАЛК-Ямбол
  • Клон: Северозападен
  • Град:  Шипка
  • Адрес: Тази информация е достъпна само за членове!
  • Телефонен номер: Тази информация е достъпна само за членове!
  • Email: Тази информация е достъпна само за членове!
  • Биографична информация: