27 април 2013

Световен ден за борба с астмата

7 Май 2013

Българско Дружество по Алергология

Българското Дружество по Белодробни Болести

Асоциацията на българите боледуващи от астма /АББА/

Асоциацията на студентите медици в България /АСМБ/

Ви призовава за

ДЕН  БЕЗ АВТОМОБИЛИ

Връзката между качеството на въздуха и изменението на климата са очевидни. Необходимо е по-голяма последователност в действията и на национално ниво, които да водят до устойчивост на резултатите. Борбата с изменението на климата е особено важно, тъй като няколко изследвания показват, че намаляването на емисиите на парникови газове е свързано с пряко с намаляване на разходите за здравеопазване и подобряване на качеството на живот на хората. Ако за ЕС целта за намаляване на вредните емисиите е от 20% до 30% до 2020 г, според направена оценка, ще се спести до 7,9 милиарда евро годишно от избягване на разходи за здравеопазване.

Хората с респираторни заболявания са първите, които реагират (първоначална сенсибилизация) и техните симптоми могат да се влошат (обострят) в случай на лошото качество на въздуха. Пациентите с астма и особено децата, страдат  ден след по-високите нива на замърсяване. Тези уязвими хора са по-чувствителни от другите към всички видове замърсители и са изложени на повишен риск от поява на вредни последици от експозицията на замърсяването на въздуха, което може да доведе разрушителен ефект върху здравето на хората и до намаляване на качеството на живот.

За повече информация натиснете тук.

Facebook ден на астмата 2013

Допълнителна информация за събитието: