14 октомври 2013

Курс за специализанти – Пловдив 2013

На 29 и 30 ноември 2013г. в Пловдив, ще се проведе курс за лекари, специализиращи  „Пневмология и фтизиатрия“. В курса са включени актуални теми от белодробната медицина – ХОББ, астма, възпаление на долните дихателни пътища и неопластични заболявания. Предвидени са и обучения с практическа насоченост като функцинално изследване на дишането (спирометрия) и образна диагностика.

Списък на участниците може да намерите отдолу. Ако отговаряте на критериите за участие и сте изпратили регистрационна карта, но не фигурирате в списъка, моля изпратете регистрационната карта отново.

Допълнителна информация за събитието: