14 октомври 2013

Регистрационна форма

Попълнената регистрационна форма изпратете до 25/10/13 на brsnet@hotmail.com

След получаване на регистрационната форма, ще получите отговор за потвърждение и ще бъдете добавени в списъка с участинци.

Регистрацията с непопълнена регистрационна карта, както и постъпила след крайния срок е невалидна.