11 май 2020

Recommendation from ERS Group 9.1 – Lung function testing during COVID-19 pandemic and beyond

10-05-2020 ERS 9.1 Statement on lung function during COVID-19 Final with ContributorsRecommendation from ERS Group 9.1 (Respiratory function technologists /Scientists) Lung function testing during COVID-19 pandemic and beyond

прочетете повече ›
06 май 2020

Влиянието на ХОББ и тютюнопушенето върху тежестта на Covid-19 инфекцията: системен обзор и мета-анализ

Съпътстващите заболявания са свързани с тежестта на протичане на Covid-19 инфекцията. Проведения систематичен анализ проучва значението на ХОББ и тютюнопушенето като се установява че повишен риск за тежко протичане изразено чрез Odds ratio е 4.38 пъти по-висок при наличие на ХОББ и 1.98 – при пушачи. Статистическите методи за замъгляващи фактори свързани с публикуването на

прочетете повече ›
06 май 2020

Клинична характеристика на пациенти починали от Covid- 19 в Китай

Извършен е анализ на 168 починали пациенти с Covid- 19 инфекция. Данните са получени за периода от 21 до 30 януари 2020 г, от 21 болници в Ухан, Китай. От 168 пациенти 126 (75.0%) са били мъже. Средната възраст е била 70 години, като 161 пациента (95,8%) са били над  50 години. Повечето пациенти (125

прочетете повече ›
30 април 2020

COVID-19 и уроци, които трябва да се извлекат от предишните огнища на коронавирус

COVID-19 Вирусология Коронавирусите са големи РНК вируси, които са ендемични сред прилепите в световен мащаб. Тези вируси лесно рекомбинират. Четири сезонни човешки коронавируси (hCoV) циркулират целогодишно като причиняват симптоми на горните дихателни пътища: OC43, HKU1, NL63, 229Е. Три нови коронавируси се очертават като зоонозни инфекции при хора през последните 17 години – Тежък остър респираторен

прочетете повече ›
27 април 2020

Прогнози за смъртността за пациенти с COVID-19 пневмония, причинена от SARS-CoV-2: Проспективно кохортно проучване

Проучването има за цел да идентифицира фактори, свързани със смъртността при пациенти с COVID-19 пневмония причинена от новия коронавирус SARS-CoV-2. Всички клинични и лабораторни параметри са събирани проспективно от група пациенти с COVID-19 пневмония, които са хоспитализирани в белодробна болница Ухан, град Ухан, Провинция Хубей , Китай, между 25 декември 2019 г. и 7 февруари

прочетете повече ›
27 април 2020

Пренатална, ранна и детска експозиция на замърсяване на въздуха и функция на белите дробове: Кохорта на ALSPAC

Обосновка: Излагане на замърсeн въздух по време на вътрематочно развитие и през детството може да има трайни ефекти върху здравето на дихателните пътища. Цели: Да се изследва белодробната функция на деца на възраст между 8 и 15 години във връзка със експозиция на замърсен въздух по време на бременност, кърмаческа възраст и детска възраст в

прочетете повече ›
27 април 2020

Циркулиращи микроРНК и отговор на лечението при астма в детска възраст.

Инхалаторните кортикостероиди (ИКС) са ключови за контрола на астмата и за предотвратяване на астматични пристъпи. Отговорът към ИКС варира между отделните индивиди. Циркулиращите микроРНК са потенциални биологични медиатори и прогностични биомаркери за отговора от лечението на астмата. В това проучване е направен опит да се идентифицират фармакогеномни микроРНК, свързани с отговора към ИКС, чрез секвениране

прочетете повече ›
27 април 2020

Индексът на телесната маса и промяната на теглото са свързани с траекторията на белодробната функция при възрастни: проспективно ECRHS проучване.

Съществуват последователни доказателства, показващи, че наднорменото тегло, затлъстяването и наддаването на тегло в зряла възраст оказват вреден ефект на белодробната функция. Предишни популационни и кохортни проучвания показват, че прекомерното наддаване на тегло в зряла възраст е свързано с по-ниски нива на белодробната функция и с повишен процент на спад на белодробната функция, независимо от възрастта

прочетете повече ›
27 април 2020

Замърсяване на въздуха и развитието на астма от раждането до млада зряла възраст.

Има все повече доказателства от проспективни кохортни проучвания, че замърсяването на атмосферния въздух увеличава риска от развитие на астма при деца, като има някои доказателства за такава връзка и при възрастни. Въздействието на замърсяването на въздуха върху развитието на астма по време на прехода от юношеска към зряла възраст обаче, засега не е ясно. Предложени

прочетете повече ›
24 април 2020

Клинична характеристика на бременни жени с Covid-19 в Ухан, Китай

Установени са били 118 бременни жени с Covid-19 за периода 8 декември 2019 – 20 март 2020 година. От тях 84 жени (71%) са дали положителна PCR проба, докато останалите 34 (29%) са били с характерни KT изменения. Средната възраст на жените е била 31 години като при 64% от случаите инфектирането е било през

прочетете повече ›