Членове

Д-р BernicenorTZ, BernicenorTZ

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: СБДПЛРПФЗ''СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА''ЕООД ВЕЛИНГРАД
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. BloogsFG, BloogsFG

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: НСА "Васил Левски"
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Проф. BobbiecigZU, BobbiecigZU

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: ИПСМП
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Д-р boopepterdolfKF, boopepterdolfKF

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: СБАЛББ "Св.София" II база Детска клиника
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Проф. cetweityIQ, cetweityIQ

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: МУ-Пловдив, Катедра Патофизиология
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Доц. CewlyOR, CewlyOR

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МЦ "Св. Иван Рилски" Видин
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Доц. clariaYK, clariaYK

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: СБПФЗАЛ "Д.П.Кудоглу" - Пловдив
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Проф. CorsdonaMR, CorsdonaMR

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: СБАЛПФЗ-СТ.ЗАГОРА
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Доц. crebraDJ, crebraDJ

Проф. CreditmobLN, CreditmobLN

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: ОДПФСЗ - Шумен ООД
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›