Членове

Д-р AlekseichadobeDA, DoomcliffadobeDA

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: УМБАЛ "Св. Георги"
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Доц. AleksyushaadobeDA, kbleyzadobeDA

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: МБАЛ- Айтос
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Д-р AlexeyweimiBO, AlexeyweimiBO

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: МБАЛ - Козлодуй (ІІ ВО) Козлодуй
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Д-р alexinkaCapadobeXK, DashuraCapadobeXK

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: МБАЛ - Свищов
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Проф. algaeCapadobeXK, OtuafiCapadobeXK

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: ВМА - МБАЛ - Варна
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р AlinaBELIboomOI, AlinaBELIboomOI

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: МУ-Пловдив, Катедра Патофизиология
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Д-р AlinafoerbYJ, AlinafoerbYJ

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: ИПСМП
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. AllegroCapadobeLR, KyrasterCapadobeLR

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: НСА "Васил Левски"
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Д-р AnayaloreCapadobeLR, BuzalasCapadobeLR

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МЦ Вива Феникс Добрич
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Проф. andyaCapadobeXK, DoraCapadobeXK

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: ДКЦ-Поликлиника гр.Казанлък
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›