Членове

Borisova, Еlena

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: КПФ към "УМБАЛ - Д-р Г. Странски" ЕАД - Плевен
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Проф. bufozezipov, bufozezipov

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: MБАЛ"СВ. Пантелеймон" АД– Ямбол
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Доц. CaseyTixJB, CaseyTixJB

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: СБАЛПФЗ - ЕООД
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Д-р cholak, emir

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: УМБАЛ "Св. Георги"-ЕАД Пловдив
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Проф. CraigVoimaLB, CraigVoimaLB

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: МБАЛ Кюстендил
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Cvetanova, Sevelina

Cvetkov, Nikolay

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МБАЛ "Св. Марина" Варна
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р DavidPlegePA, DavidPlegePA

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: ОДББ
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Доц. DedMorozmoxMO, DedMorozmoxMO

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МБАЛ Стара Загора
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р Dencheva, Stella

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: СБАЛК - В. Търново
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›