Членове

Проф. BurgasadobeDA, nikulaadobeDA

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: СБАЛББ - Троян ЕООД
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Д-р BuriwieldCapadobeXK, fdljnmzCapadobeXK

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: МЦ
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Проф. burningOptitteJU, LlberyOptitteJU

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МБАЛ Кърджали
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Проф. ButiusCapadobeXK, vbrjkfCapadobeXK

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: МДЦ "Кристал"
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Д-р byfCapadobeXK, ReshegaCapadobeXK

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: МБАЛ - ПФО
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Проф. cabhfCapadobeXK, BludterorCapadobeXK

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: СБДПЛРПФЗ''СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА''ЕООД ВЕЛИНГРАД
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Проф. cabhrfOptitteJU, njhzOptitteJU

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: МБАЛ Света Екатерина - Димитровград
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Проф. cbvtjyincandetaGT, vadimkaincandetaGT

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: ОДПФЗС "Д-р Трейман" ЕООД В. Търново
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р cdtnkfyCapadobeLR, genreCapadobeLR

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МУ-Пловдив, Катедра Патофизиология
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Д-р cdtnkfysxOptitteJU, utyefOptitteJU

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: 1 ОДПФЗС - София
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›