Членове

Д-р Dencheva, Stella

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: СБАЛК - В. Търново
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. DianardinadobeDA, dyusadobeDA

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: ДКЦ-Поликлиника гр.Казанлък
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Dimcheva, Teodora

Доц. dimitrianadobeDA, minuteadobeDA

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: ОДПФЗС "Д-р Трейман" ЕООД В. Търново
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Dobreva, Tanya

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МБАЛ "Св. Марина" Варна
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Doleva, Mariya

Доц. EliasasadobeDA, venyushaadobeDA

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: СБАЛББ "Св.София", Клиника по туберкулоза
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р Encheva, Milena

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: ВМА - Клиника Пневмология и Фтизиатрия
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Проф. enutaadobeDA, MohammedadobeDA

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: ОДПФЗС Враца
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Доц. fhczCapadobeXK, nfvfhfCapadobeXK

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: МБАЛ - Своге ЕООД
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›