Членове

Д-р loastabsieberte, loastabsieberte

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: СБДЛББ - Роман - ЕООД
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Доц. loderboyfinli, loderboyfinli

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: МБАЛ - Червен бряг
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. MarionEretsDX, MarionEretsDX

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: ET.Д-р Ваня Кръчнева
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Доц. mariurlMD, mariurlMD

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: КДОПФ към "УМБАЛ - Д-р Г. Странски" ЕАД - Плевен
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Metova, Savina

Д-р Mihajlov, Ljubomir

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия, УНГ
 • Лечебно заведение: 1 МБАЛ
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Milenkov, Emil

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: Nov Medicinski Centar
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Проф. MitapetsMY, MitapetsMY

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: СБАЛББ ЕОД Перник
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Mitrova, Yana

Проф. NahouseknichCP, NahouseknichCP

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: МУ-Пловдив, Катедра Патофизиология
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›