01 ноември 2013

ДКЦ I

На 20.11.2013 г. в ДКЦ 1, от 13:30 до 16:30 часа ще бъдат проведени безплатни медицински прегледи, спирометрия и консултации във връзка с Деня за борба с ХОББ.

Адрес:

бул. Христо Ботев 2А