28 октомври 2013

СБАПФЗ – Враца

Дейности:

  • Провеждане на спирометрии
  • Медицински прегледи
  • Раздаване на информационни материали
  • Изявления пред местните медии
  • Организиране на срещи с пациенти

Кога?

20.11.2013г

Адрес:

ул Генерал Леонов 93 СБА ПФЗ