01 август 2018

Изпрати резюме / Send abstract

Изпращане на абстракти

Вид презентация Постер
Устна презентация
Име и фамилия на презентиращия автор (английски език)
Име и фамилия на презентиращия автор (български език)
E-mail на презентиращия автор
GSM на презентиращия автор
Заглавие (английски език)
Авторски колектив (английски език)
Месторабота (английски език)

Резюме (английски език):

* Имате право на до 250 думи общо за всички части на резюмето!
Цел (английски език)
Материали и методи (английски език)
Резултати (английски език)
Заключение (английски език)
Заглавие (български език)
Авторски колектив (български език)
Месторабота (български език)

Резюме (български език):

* Имате право на до 250 думи общо за всички части на резюмето!
Цел (български език)
Материали и методи (български език)
Резултати (български език)
Заключение (български език)