01 август 2018

Настаняване / Accommodation

Настаняване:

За всички регистрирани редовни  членове на БДББ, заплатили членския си внос за 201г.,  се поемат разходите за нощувки и храна.

Настаняването е в стая с две легла. Моля, посочете името на второто лице в стаята или отбележете, че предоставяте това на организаторите.

При настаняване на един човек се заплаща за самостоятелна стая.

Желаещите настаняване в самостоятелна стая заплащат допълнително. Резервацията за настаняване е валидна само след попълване и изпращане на регистрационната форма.

Организационният комитет на БДББ предлага следните хотели за настаняване:

Хотел Интернационал : http://www.hotelcasinointernational.com/bg 5*

Хотел Адмирал       http://www.admiral.bg/bg/ 5*

Хотел Астера http://www.asterahotel.com/ 4*


Accommodation:

Accommodation and meals for the registered current members of BRS who have renewed their membership for 2018 will be at the expense of BRS.

The accommodation is in double room. Please, designate the name of the person you want to be accommodated with or mark that the second person will be assigned by the organizers.

If you want to be accommodated in single room, an extra-charge is calculated. The reservation for accommodation is valid only after filling in and sending the registration form.

The organizing committee of BRS is offering the following hotels for accommodation:

Hotel “International”: http://www.hotelcasinointernational.com/bg 5*

Hotel “Admiral”: http://www.admiral.bg/bg/ 5*

Hotel “Astera”: http://www.asterahotel.com/ 4*