14 май 2020

Сън и делириум при възрастни, които са критично болни

Сънят е важен за здравето и благополучието, а проучванията при здрави възрастни са доказали, че лишаването от сън влияе върху дихателната, имунната и когнитивната функция. Исторически погледнато, поради естеството на критичните заболявания сънят не се счита за приоритет при грижата за пациента в интензивно отделение. Съвсем наскоро изследванията доказват, че сънят е значително ненормален при

прочетете повече ›
12 май 2020

Обструктивната сънна апнея в детството е независима детерминанта на кръвното налягане в зряла възраст: лонгитудинално проучване.

Обструктивната сънна апнея (ОСА) е често срещано нарушение на съня, което засяга всички възрасти. Отчетеното разпространение е 3%–5% при деца и 9% –38% при възрастни. Проучванията последователно показват повишеното кръвно налягане като добре известен рисков фактор за сърдечно-съдови и мозъчно-съдови нежелани събития при деца и възрастни с ОСА. Нормалното понижение на АН през нощния период

прочетете повече ›
11 май 2020

Насоки за използването на бронхологично изследване при пациенти без, със заподозряна или потвърдена инфекция COVID-19 Проф. Д. Костадинов

Насоки за използването на бронхологично изследване при пациенти без, със заподозряна или потвърдена инфекция COVID-19 Проф. Д. Костадинов 10-05-2020 Nasoki_Broncho_COVID-19_05_2020

прочетете повече ›
11 май 2020

Recommendation from ERS Group 9.1 – Lung function testing during COVID-19 pandemic and beyond

10-05-2020 ERS 9.1 Statement on lung function during COVID-19 Final with ContributorsRecommendation from ERS Group 9.1 (Respiratory function technologists /Scientists) Lung function testing during COVID-19 pandemic and beyond

прочетете повече ›
06 май 2020

Влиянието на ХОББ и тютюнопушенето върху тежестта на Covid-19 инфекцията: системен обзор и мета-анализ

Съпътстващите заболявания са свързани с тежестта на протичане на Covid-19 инфекцията. Проведения систематичен анализ проучва значението на ХОББ и тютюнопушенето като се установява че повишен риск за тежко протичане изразено чрез Odds ratio е 4.38 пъти по-висок при наличие на ХОББ и 1.98 – при пушачи. Статистическите методи за замъгляващи фактори свързани с публикуването на

прочетете повече ›
06 май 2020

Клинична характеристика на пациенти починали от Covid- 19 в Китай

Извършен е анализ на 168 починали пациенти с Covid- 19 инфекция. Данните са получени за периода от 21 до 30 януари 2020 г, от 21 болници в Ухан, Китай. От 168 пациенти 126 (75.0%) са били мъже. Средната възраст е била 70 години, като 161 пациента (95,8%) са били над  50 години. Повечето пациенти (125

прочетете повече ›
30 април 2020

COVID-19 и уроци, които трябва да се извлекат от предишните огнища на коронавирус

COVID-19 Вирусология Коронавирусите са големи РНК вируси, които са ендемични сред прилепите в световен мащаб. Тези вируси лесно рекомбинират. Четири сезонни човешки коронавируси (hCoV) циркулират целогодишно като причиняват симптоми на горните дихателни пътища: OC43, HKU1, NL63, 229Е. Три нови коронавируси се очертават като зоонозни инфекции при хора през последните 17 години – Тежък остър респираторен

прочетете повече ›
27 април 2020

Прогнози за смъртността за пациенти с COVID-19 пневмония, причинена от SARS-CoV-2: Проспективно кохортно проучване

Проучването има за цел да идентифицира фактори, свързани със смъртността при пациенти с COVID-19 пневмония причинена от новия коронавирус SARS-CoV-2. Всички клинични и лабораторни параметри са събирани проспективно от група пациенти с COVID-19 пневмония, които са хоспитализирани в белодробна болница Ухан, град Ухан, Провинция Хубей , Китай, между 25 декември 2019 г. и 7 февруари

прочетете повече ›
27 април 2020

Пренатална, ранна и детска експозиция на замърсяване на въздуха и функция на белите дробове: Кохорта на ALSPAC

Обосновка: Излагане на замърсeн въздух по време на вътрематочно развитие и през детството може да има трайни ефекти върху здравето на дихателните пътища. Цели: Да се изследва белодробната функция на деца на възраст между 8 и 15 години във връзка със експозиция на замърсен въздух по време на бременност, кърмаческа възраст и детска възраст в

прочетете повече ›
27 април 2020

Циркулиращи микроРНК и отговор на лечението при астма в детска възраст.

Инхалаторните кортикостероиди (ИКС) са ключови за контрола на астмата и за предотвратяване на астматични пристъпи. Отговорът към ИКС варира между отделните индивиди. Циркулиращите микроРНК са потенциални биологични медиатори и прогностични биомаркери за отговора от лечението на астмата. В това проучване е направен опит да се идентифицират фармакогеномни микроРНК, свързани с отговора към ИКС, чрез секвениране

прочетете повече ›